Kondice – Jak ji využít při řízení lidí?

Kondice je stav existence. Z organizačního hlediska je to stav, ve kterém se nachází nějaká činnost podle sledování trendu jejich výsledku. Existují přesné a jasně pojmenované kondice, které odpovídají trendům. Každý pracovník má svoji kondici, jejíž trend se může zlepšovat či zhoršovat. Neexistuje tedy nic, jako stav bez kondice.

Kondice – hranice vitality a existence

Při této kondici je množství výsledku velmi malé v porovnání s tím, kolik by jej mělo být. Taktéž rychlost tvorby výsledku je nízká oproti očekávání.

S touto kondicí souvisí pojem legitimní stav. V tomto čase dochází k etablování pracovníka v organizaci, a tudíž lze předpokládat, že nezačne ihned dosahovat předpokládaných výsledků. Seznamuje se s organizací, jejími procesy, fungováním, organizační strukturou. Kondice v tomto stavu je tedy na hranici vitality a existence.

Naopak nelegitimní stav je ten, kdy tato kondice trvá nepřiměřeně dlouho. Snažte se mít ovšem objektivní očekávání toho, kdy by měl pracovník zvyšovat svoji kondici.

Jak zvládnout kondici?

Každá kondice má metodicky stanovený postu pro její zvládání. Dodržením tohoto postupu se pravděpodobně dostanete na vyšší úroveň kondice. V opačném případě, tedy nedodržení postupu, může dojít k zacyklení, nezvládnutí kondice a tedy snížení kondice na nižší úroveň. Vycházíme také z ideální varianty, tedy neexistence překážek.

Pochopte smysl a cíl skupiny, jít jste/máte být členem

Tento první krok je myšlen naprosto opravdově! Pokud z tohoto pravidla budete ustupovat, ublížíte především sami sobě. Tedy cíl a smysl skupiny musí být i vašimi niterními preferencemi. Musí to být to, co jste vždycky chtěli dělat, po čem jste toužili.

Pochopte smysl a cíl činnosti, ve které máte dosahovat výsledků

Tento krok je velice stejný jako předcházející, akorát zde se musíte ztotožnit s cílem a smyslem dané činnosti a ne celé organizace.

Začněte komunikovat se všemi, kteří s vámi mají spolupracovat

V tomto kroku se snažte vytvořit komunikační linie, na které se následně můžete spolehnout. Liniemi myslíme poznat všechny osoby, procesy či stavy, které jsou důležité pro vaši činnost.

Vytvořte se všemi v komunikačním liniích vzájemné porozumění

Nejen porozumění, ale také důvěra, je v pracovním týmu velice důležitá. Na tvorbě porozumění, tedy příjemné atmosféry v pracovním kolektivu lze pracovat. Vybudovat důvěru je již složitější. Zde už nestačí jen slova, ale také činy.

Opakovaně se ptejte

Pravidlo otázky „co mohu udělat proto, aby..“ slouží k tomu, abyste se autenticky zapojili v organizaci či skupině. Jestliže jsou popsány procesy v organizaci, budou vám sloužit jako podpora pro vaši činnost. Pokud je nemá, používejte tuto otázku a lépe se budete orientovat v tom, co máte v danou chvíli dělat.

Co slíbíte splňte. Řádně a včas

Vždy a všude. Díky tomu můžete budovat důvěru a udržet stabilitu.

Nedostatky komunikujte přímo, včas a upřímně

Ne vždy se všechno podaří tak, jak jste si představovali. To je normální. Nezbytné je však o tom komunikovat v liniích, které jste vytvořili, a které udržujete.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner