Konflikt v práci může být pro nás výhodný! A proč?

V každé práci existuje alespoň jedna osoba, která vyvolává konflikty mezi ostatními pracovníky a členy týmu. Známe to zřejmě úplně všichni. Můžete být sebeklidnější člověk, ale někdy se prostě takovým lidem nelze ubránit. A než se nadáte, nacházíte se uprostřed nepříjemné hádky. Jak ale využít takový konflikt v pozitivním slova smyslu?

Prospěchů z konfliktu existuje celá řada. Útrapy, jež musíte překonat, stimulují vaši tvořivost, neboť na situaci se můžete najednou podívat i z jiného úhlu pohledu. A pokud se vám podaří s druhou stranou správně pochopit celý rozpor, můžete si tím zvýšit produktivitu.

SOUSTŘEDĚNOST NA FAKTA

Podstatou každého problému bývá domněnka či nepochopení. A ruku v ruce s tím jde nedostatečná komunikace. Jedna strana obvykle předpokládá, že druhá strana něco zpracuje, vytvoří, odevzdá včas. Ale co kdy právě druhé straně nebyl zadán termín splnění? Pokud tedy budete dostatečně komunikovat, nejen, že předejdete mnohým konfliktům, ale u těch již vzniklých tak můžete pochopit jejich podstatu.

SNAHA MÍT NADHLED

Mnoho a mnoho konfliktů, které se na pracovištích odehrávají, jsou o detailech. Při nich pak konfliktéři zapomínají, že jsou stále na stejné lodi. V tuto chvíli je tedy dobré zastavit se a na celý problém se podívat s nadhledem, komplexně. Zaměřte se na hlavní cíle týmu. Pokud se zaměříte na problémy komplexně, mnoho dílčích konfliktů se tak vyřeší samo.

NESPOKOJIT SE S PROVIZORNÍM ŘEŠENÍM

Zlomenou nohu u stolu nenahradíte podložením knihami. Sice se jedná o jakési řešení, ale určitě není dlouhodobé ani vhodné. Pokud se tedy v týmu schyluje k vážnému konfliktu, je dobré si promyslet, jak se k němu postavíte. A pokud se domníváte, že se situace vymyká kontrole, pak se nebojte zavolat posily. Snažte se ovšem vždy najít podstatu a pravý důvod konfliktu. Příčina může být jinde, než se domníváte.

Pokud se tedy na pracovišti objevil nějaký konflikt, je nutné, aby se do jeho vyřešení zapojili všichni. Protože právě řešení takové nestandardní situace může tým ještě více stmelit. Dejte jen pozor na to, aby každý člen týmu měl při řešení svoji úlohu. Všichni se tak společně budou podílet na úspěchu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner