Co je to kultura a jaký má vliv na naše obchodní jednání?

Být dobrým managerem znamená být připraven na jednání na mezinárodní úrovni a k tomu je nutno mít dostatečné informace o našem obchodním partnerovi a jeho prostředí. Nezaměňujme však kulturní zázemí a osobní vlastnosti.

Podle kulturního prostředí se dá mnohdy sice předpokládat reakce a průběh jednání. Ovšem osobnostní charakter partnera může být důležitou proměnnou a z toho důvodu, se vyplatí, pokusit se v mezích slušnosti zjistit nějaké informace o našem obchodním protějšku a nespoléhat se jen na pohostinnou kulturní tradici. V každé případě musíme znát kulturu do které se chystáme. V několika další článcích se tento týden dozvíte stručný přehled naší kultury evropské, americké a dvou dalších kulturních oblastí specifických natolik, že již špatně zvoleným pozdravem je možné dopustit se ostudy nebo v horším případě i nábožensky nepřípustného zločinu. Řeč je především o kulturní oblasti arabské a asijské.

Co je to kultura

Podle jedné definice je kultura: „Vše, co mají lidé, co si myslí, co dělají a čím se zabývají jako členové určité konkrétní společnosti.“ Kultura je naučené chování, které se přenáší z generace na generaci a nikdy se nejedná o jednotlivosti, ač se tak může zdát, ale o soubor prvků. Toto naučené chování sdílejí téměř všichni ve společnosti, pro niž je kultura platnou.

Lidé jsou formováni kulturou v níž žijí a vyrůstají, jejich jednání se pak slučuje s kulturou skupiny. Na tomto základě se tvoří kulturní skupiny a právě díky tomu, jak se liší můžeme pozorovat kulturní odlišnosti, větší či menší v závislosti na hledisku, které si pro zkoumání a porovnání zvolíme.

Kulturní odlišnosti 

Všichni se někdy setkáváme s kulturními odlišnostmi, ačkoli o tom třeba příliš neuvažujeme.  Různé kulturní prvky nás ovlivňují a většinou obohacují. Až do té doby, než nás něco silněji ovlivní si ani mnohdy neuvědomíme, že vlastně nějakou svoji kulturní jedinečnost jako národ či místní etnikum máme. Bereme naše zažité zvyky jako samozřejmost a proto může docházet k omylům, pokud se bez přípravy ocitneme tváří v tvář jiné kultuře a jiným zvykům.

Z podstaty člověka máme tendenci aplikovat nám vlastní kulturní a společenská pravidla, a tím se dopustit společenských faux pas. Hlavní je uvědomit si, že každá země, každý národ, etnikum, společenská či sociální vrstva má svou vlastní kulturu, tradice a způsoby chování. Přestože nám nemusí být blízká, pokud se v jejím prostředí ocitneme, jsme neformálně povinni se jí podřídit a reagovat na situace, tak jak je místními kulturními zvyky stanoveno.

Kulturní šok

Ve spojitosti s kulturními odlišnostmi se také můžeme setkat s pojmem kulturní šok. O co se vlastně jedná? Jedná se o psychologickou dezorientaci, která se dostaví pokud se lidé ocitnou v jiné kultuře, šok je náhlou reakcí na neznámé kulturní prostředí. Následuje snaha aplikovat známé zvyky a vysvětlení na kulturní tradice nového místa, což se může stát mnohdy velmi problematickým krokem. Aby vás kulturní šok nezasáhl takovou silou je nejlepší se informovat předem a snažit se na specifika prostředí připravit.

Obrnit se trpělivostí a nadhledem. Odosobnit veškeré chování svého okolí a nevnímat sebe sama jako střed vesmíru, ačkoli si tak v cizím prostředí pod neustálým dozorem místních můžeme připadat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJak pracuje náš mozek?
Další článekEvropská kultura
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.