Marketing: Nekonečný prostor neomezených možností

Žádný podnik se neobejde bez zákazníků. Klienty, spotřebitele, zákazníky, návštěvníky – ty všechny je nutné zaujmout a získat si jejich pozornost, důvěru a oblibu. Žádná firma nestojí jen na výrobě, ale také na poptávce. Bez kupujících nemůže obchodní společnost existovat.

Kouzlo povědomí

Abychom pro svoji firmu získali klientelu a zajistili si odbyt zboží, je nutné nějakým originálním způsobem představit své produkty, služby a firmu veřejnosti. Na tom, jak se uvedeme a s čím si nás zákazníci spojí velmi záleží. Pro tento účel vznikl marketing a tzv. vztah s veřejností (PR – z anglického public relations).

Marketing jako samostatný obor vznikl na počátku 20. století v USA. Zemi neomezených možností a v té době jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Jeho celosvětové využití je odrazem potřeby představení a uvedení zboží mezi spotřebitele a nutnosti plánovat firemní kroky.

Marketing má za úkol připravit koncept a plán firemní produkce a výroby, obchodní i firemní politiky postavené na průzkumu trhu, plánování výrobního programu a propagaci vedoucí k maximálnímu zisku firmy.

Marketing je souhrnem činností, které představí široké veřejnosti naše výrobky a zároveň je dokáže motivovat ke koupi právě těchto našich produktů. Jednoduše řečeno má zajistit, aby se správný produkt dostal ke správnému uživateli ve správném čase a za správných podmínek.

Marketing má za úkol zajistit všechny činnosti, které jsou nutné pro cestu výrobku z firmy k zákazníkovi. Předpokladem je, že producent má za cíl uspokojit potřeby spotřebitele i sebe sama. V rámci marketingu tak nalezneme proces plánování a naplňování koncepce firmy, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny na trhu, uspokojující potřeby jedinců a organizací.

Marketingový proces tedy běžně zahrnuje:

  1. Tvorbu produktu za poptávanou cenu
  2. Zajištění distribuce, na správném místě a v požadovaném čase (v tomto bodě se setkává s oborem logistiky)
  3. Udržení výrobku na trhu a zvyšovat zisky (místo pro použití reklamy a PR)

Základním úkolem marketingu je získání představ a uspokojení potřeb zákazníků. Dále také musí dosáhnout výhody před ostatními účastníky ekonomické soutěže. Tyto úkoly se odvíjí od analýzy zákazníka a trhu a v neposlední řadě také konkurenčního prostředí.

Obsahem takové analýzy jsou například:

  • psychologické jevy (vnímání, paměť, hodnocení, city, motivy, učení)
  • společenské aspekty spotřeby (vliv mezilidských vztahů, rozhodování v rodině, zájmové a společenské skupiny, hromadné sdělovací prostředky, kulturní, sociálně politické vlivy)