Měkké schopnosti jako klíč k úspěchu

Některé osobnostní charakteristiky a vlastnosti, jsou vrozené a měnit je nebo je rozvíjet lze jen těžko. Pozitivní zprávou však je, že existuje velká škála schopností, které rozvíjet lze. Jsou jimi měkké schopnosti. Ty vám mohou napomoci k práci snů nebo k povýšení.

Tvrdé schopnosti

Schopnosti jsou někdy rozdělovány na tvrdé a měkké. Tvrdé schopnosti jsou zejména schopnosti, které lze rozvíjet jen z části. Patří mezi ně např. technické schopnosti a schopnosti související se vzděláním. Patří sem také práce informacemi, která je odrazem inteligencí jedince. Inteligence je však z velké části vrozená. Je možné se naučit některé triky, jak si složitý úkol rozdělit nebo jak postupovat. Pochopit a vyřešit úkol, na který jedinec nemá mentální kapacitu, však často možné není a nemusí pomoct ani dlouhý trénink. Logickou úlohu nebo složitý odborný problém se vám vyřešit tedy nemusí podařit, máte však spoustu jiných možností, jak své budoucí nebo současné zaměstnavatele oslnit.

Měkké schopnosti

Měkké schopnosti jsou často využívány při práci s lidmi. Právě tyto schopnosti jsou často pro úspěch klíčové. Pokud se hlásíte na nějakou pozici, pravděpodobně všichni uchazeči, kteří u zaměstnavatelů uspějí při předvýběru, mají technické schopnosti a zkušenosti, které jsou pro výkon práce klíčové. To, co vás však může vyzdvihnout nad ostatní uchazeče, jsou právě měkké schopnosti. Ty jsou totiž často patrné až při osobním setkání a ze životopisu je lze vyčíst jen těžko.

Měkké schopnosti lze dále rozdělit do podkategorií. Níže jsou vybrané některé z nich s popisem, jak se člověk, který je zvládá, může projevovat:

Komunikační dovednosti

Člověk s touto schopností dovede srozumitelně podat informace nebo vysvětlit daný problém. Má prezentační schopnosti. Dokáže tedy zdůraznit, co je důležité, při prezentaci je kultivovaný a není na něm patrná nervozita znemožňující výborný výkon. Dokáže prezentovat věci poutavě a zajímavě. Dokáže naslouchat druhým lidem a při hovoru a řešení problému projevuje empatii.

Vedení lidí

Člověk dokáže věci podat tak, aby mu ostatní naslouchali a plnili jeho představy a požadavky. Dokáže napomáhat spolupráci mezi zaměstnanci. Má osobní přístup k zaměstnancům a dokáže individuálně pracovat s jejich silnými a slabými stránkami.  Dokáže pracovníky motivovat a přináší jim inspiraci.

Budování dobrých vztahů

Člověk s touto schopností dokáže rozpoznat konflikty mezi kolegy, zvládá je a efektivně je řeší. Prohlubuje dobré vztahy mezi kolegy, má pozitivní přístup. Má smysl pro humor. Dokáže nabídnout pomoc nebo uznat svoji chybu. Dokáže si také stát za svým názorem a přispívá k řešení, které je přijatelné a dobré pro všechny.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner