Metakomunikace, aneb mluvení o mluvení

V průběhu komunikace obvykle uvažujeme o tom, co se snažíme sdělit, reflektujeme se a přemýšlíme nad významem naší výpovědi. Vedeme tak sami se sebou takový malý dialog o tom, co budeme druhému sdělovat. Tomuto „mluvení“ o mluvení se říká metakomunikace a je předpokladem pro smysluplnou komunikaci.

Výhody metakomunikace

Představme si ale rozhovor dvou lidí.

A: Tady si dal ale někdo záležet!

B: Díky, snažil jsem se.

A: Když to tak umíš, neudělal bys pro mě ještě tohle?

B: Ale jo, ty vždycky víš, jak mi udělat radost!

Jak budeme tento rozhovor chápat? Skutečně udělal mluvčí A druhému – B – radost, nebo se vyjadřuje ironicky?  Abychom mohli informace z rozhovoru interpretovat, musíme znát pravidla daného jazyka a rozumět, jak lidé o své výpovědi sami uvažují. Je to tedy právě schopnost metakomunikace, která nás neustále nutí mít otevřenu mysl. Právě otevřenou, nebo dokonce rozptylující se myslí, udržujeme v chodu svou schopnost vidět věci z různých stran, pěstujeme pružnost myšlení a uchováváme si nadhled. Díky tomu dokážeme nacházet nové souvislosti, orientovat se v nich, a nejen komunikaci, ale i vztahy s lidmi, obohacovat.

Na co si dát pozor

Na druhou stranu se v hovoru někdy snažíme být tak moc soustředění, že ve výsledku netušíme, co bylo vlastně pointou vyprávění. Nedokážeme proto správně reagovat, nebo co hůř, pořádně si ani nepamatujeme, co nám protějšek říká. Ať se jedná o jakoukoli situaci, je to vždy pouze mluvčí, kdo má nedostižný předstih před posluchačem: on jediný obvykle ví, o čem bude mluvit, pamatuje si, co už řekl, rozumí tomu, proč právě teď mluví o tomto, ví také, že za minutu nebo za dvacet minut naváže tím a tím, a podobně …

Buďme si proto vždy vědomi, že i v případě metakomunikace musíme zvažovat nejen vlastní výpověď, ale i situaci našeho posluchače a protějšku jako aktivního účastníka hovoru, který byť pouze svými úvahami ovlivňuje obsah rozhovoru.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekNové trendy v HR aneb na co se zaměřit v roce 2019
Další článekDan Slavík | Byl jsem „v lese“, ale našel jsem sám sebe
Jsem studentkou magisterského stupně psychologie Masarykovy univerzity. Ve svém volném čase se věnuji dobrovolnictví, ráda trávím čas s přáteli, v přírodě a kreslím. Přiznávám, že aplikování psychologie v mém každodenním životě mi někdy život usnadňuje – někdy znepříjemňuje. Jsem ale přesvědčena, že porozumění lidskému chování je v každém případě výhodou pro kohokoli. A proto se vám jej snažím zprostředkovat ve článcích, za Institute of Applied Psychology https://www.psychometry.cz/.