Michal Pyšík | Jak se stát expertem na finance?

Dnešní podcast se zabývá otázkou, jaké vzdělávání je optimální pro lidi, kteří se živí prodejem finančních produktů, poskytováním finančních služeb a poradenstvím. Hostem je pan Michal Pyšík, který se ve finančnictví pohybuje více než 27 let a je jedním z jednatelů společnosti Freedom Financial Services, kde zodpovídá mimo jiné i za oblast vzdělávání, kterému přikládá velký význam a sám se stále rozvíjí jako posluchač programu MBA na Univerzitě aplikovaného managementu.

Časová osa

00:40 – Představení hosta
02:25 – Co pana Pyšíka přivedlo do studia MBA na UAM
03:45 – Nové vzdělávání spojením FFS a UAM
06:48 – Pro koho je nový studijní program vhodný
12:25 – Co je obsahem programu a jak studium probíhá
23:50 – Praktické využití znalostí – nepřicházejme zbytečně o peníze
35:15 – Přidaná hodnota – lektoři z praxe a studijní trenéři
41:50 – Poselství na závěr


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekProč jednáme altruisticky?
Další článekJiří Zíka #16 | Hypnóza bez transu
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.