Mobbing – Když se z kolegů stanou tyrani

Šikana není jen záležitostí školních lavic. I v kolektivu dospělých lidí, zejména v tom pracovním, někdy dochází k útokům na jednoho z jeho členů. Jak se v podobné situaci bránit?

Horké chvilky v práci vám mohou způsobit nejen nadřízení – občas jsou to kolegové, kdo se pokouší vám působení ve firmě znepříjemnit. Forma šikany, v nichž se pracovní tým obrací proti jednomu ze svých členů, se odborně označuje jako mobbing. Výzkumy podávají znepokojivou zprávu: podle jejich zjištění se má s podobným zacházením v zaměstnání osobní zkušenost až 8 % populace.

Příčin mobbingu může být mnoho: od závisti přes chabou firemní kulturu až po pocit ohrožení postavení mobbujícího. Záludností této formy šikany je často její skrytost. Útoky se zpravidla stupňují: Zpočátku mívají charakter neúcty – skákání do řeči, kritika práce dotyčného zaměstnance apod. Postupně dochází k rozpadu společenských vazeb, vyloučení kolegy z kolektivu. S tím souvisí šíření pomluv, hanobení a znevažování pracovníka, ztěžování jeho života nesmyslnými či nesplnitelnými úkoly. V nejvyhrocenějších situacích pak může dojít i k fyzickému násilí.

Stejně jako v případě dětí ani řešení šikany v práci mezi kolegy není snadné. I zde platí, že pomyslný požár se nejlépe hasí na počátku – nenechat si urážky či schválnosti líbit a případné konflikty řešit ihned na místě. Jako obrana pomáhá také zastání ze strany jiných spolupracovníků. Pokud už je „oheň na střeše“, pomoci může přivést do situace nezávislou třetí stranu – nadřízeného, kouče, popřípadě odbory.

Manažer jako oběť

Ačkoli to může znít trochu zvláštně, existují i případy, kdy se naopak pracovní tým stane noční můrou svého nadřízeného.  Kolektivní odmítání autority, obcházení manažerových nadřízení či systematické upozorňování na jeho chyby – i tak může vypadat staffing, tedy šikana podřízenými. Typickou situací, kdy podobné potíže hrozí, je přijetí nového mladšího manažera do pracovního týmu „starých mazáků“, kteří roky uznávali jinou autoritu. Pokud ambiciózní členové týmu vycítí příležitost, mohou se pokusit mladého šéfa a jeho autoritu znevážit.

Podobně jako když žáci položí učitele pomyslně „na lopatky“, i zde projev slabosti vyvolá další útoky. A i ten nejotrlejší manažer je jen člověk. Bující problémy je proto důležité zastavit hned v zárodku, jasně stanovit hranice a je-li to nezbytné, využít svých pravomocí k ustavení pořádku. Pokud vše selže, nezbývá než se obrátit na odborného poradce či kouče a v nejzazším případě zaměstnání pro dobro svého zdraví raději změnit.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekV zajetí špatné nálady
Další článekCo uplatníte v každé profesi?
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.