Chcete mít motivované a oddané zaměstnance? Nabídněte jim příležitosti k růstu!

0
72

Již dávno jsem dospěla k závěru, že se mohu o managementu dozvědět mnohem více od čtenářů nežli z učebnic.

„Zaměstnanci ze sebe vždy vydají to nejlepší, když je prostředí nakloněno jejich růstu.“ (Monte Gaetano, komentář z twitteru)

13 jednoduchých slov. Asi nikdy předtím jsem neslyšela vyjádřit podstatu motivace zaměstnanců tak přesně.

Potenciál pro růst představuje obrovský rozdíl v motivaci zaměstnanců. Komentář mě přiměl k přemýšlení, jaké různé druhy motivace mohou organizace nabídnout, nalezla jsem čtyři a každý hraje svou roli. Podívejme se tedy na ně:

Finanční růst

Přirozeně. To je bez debaty. Přednostně jsou odměňováni zaměstnanci, kteří podali vynikající výkon. Samozřejmě, že to není vždy možné, zvláště když nás postihnou hubené časy a podnikání se zrovna až tak nedaří. Ale i když velké finanční odměny nepřicházejí v úvahu, stále existují ještě další druhy příležitostí k růstu, které mohou velmi motivovat.

Kariérní růst

Talentovaní lidé většinou – ne vždy, ale často, jak vypovídá má zkušenost s managementem – chtějí stoupat v organizaci. Zde bych připomněla památný reklamní výrok: „Američané chtějí uspět, nejen přežít.“  (A mimochodem stejně tak i všichni ostatní!) Jako manažer – a není to překvapením – jsem našla mnoho jednotlivců nanejvýš motivovaných honosně znějícími tituly, které dodaly odpovědnost, přepychovou kancelář a respekt ostatních zaměstnanců v organizaci.

Profesní růst

Dokonce i bez ohledu na hmatatelné výhody kariérního postupu ve firmě, si chtějí dobří zaměstnanci zlepšit své dovednosti a rozšířit si své znalosti. Spisovatelé a výzkumníci pro Harvard Business Review určili a popsali velmi výmluvně motivační sílu pokroku, důležitost dělat pokroky každý den, den po dni. Ať již si zaměstnanci osvojují nové užitečné dovednosti nebo jednoduše vyhrávají svá malá každodenní vítězství na pracovišti, takový pokrok je může motivovat.

Osobní růst

Takzvané „měkčí“ aspekty pracovního života hrají také konstruktivní roli v oblasti motivaci. V podstatě lze prostě říci, že na přátelstvích záleží. Studie jasně ukázala, že pochvala a příjemné pracovní prostředí jsou účinné stimuly, ačkoli dá se předpokládat, že tyto emoční složky jsou důležitější na nižších organizačních úrovních než na těch vyšších.

Zaměstnanci vydají ze sebe to nejlepší, pokud pracovní prostředí podporuje jejich růst. Toto prosté konstatování jen potvrzuje mou vlastní zkušeností s managementem. Je-li příležitostí k růstu dostatek a jsou-li pomyslné dveře firmy zaměstnancům otevřeny, pracují zaměstnanci s mnohem větším nasazením nežli v časech, kdy z celé řady důvodů (finanční těžkosti, vypjaté situace na pracovišti, stresující restrukturalizace apod.) je příležitostí méně nebo jsou pozastaveny.

Podíváme-li se na tuto problematiku z většího úhlu, zjistíme, že úroveň angažovanosti zaměstnanců je obecně neutěšená, ba katastrofická. Asi 30 % zaměstnanců se věnuje své práci se zaujetím, což znamená, že drtivá většina zaměstnaných lidí je nespokojená a nemotivovaná.

Nabízí se proto jednoduché otázky, které by měly být managementu položeny. Věnuje vaše společnost dostatečnou pozornost tomu, aby poskytovala svým zaměstnancům dostatek příležitostí k jejich růstu? A pokud zrovna nepřichází v úvahu motivovat zaměstnance finančně a i kariérní postup je dočasně pozastaven, snaží se vaše společnost podporovat profesní i osobní růst, jak jen je to možné?

Náklady mohou být omezené, ale návratnost vynaložených prostředků a snahy je zásadní. Příležitosti k růstu na sebe berou mnoho podob, ale všechny mohou být pro zaměstnance hodnotné. A jsou-li hodnotné pro zaměstnance, pak jsou hodnotné i pro vedení.

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno