Motivujte sami sebe a dosáhněte úspěchů

Veškeré jednání u každého z nás je ovlivněno motivací. Může se jednat o její vědomou či nevědomou formu. Právě motivace podněcuje chování jednotlivce tak, aby dosáhl svých vytyčených cílů. Vnitřní motivaci každého z nás je pak také možné rozdělit na všeobecnou a specifickou. Zatímco obecná motivace se nachází u každého, specifickou motivaci se týká konkrétní osoby.

Obecná motivace podněcuje u každého z nás touhu něčeho dosáhnout, něco vytvářet či něco ovlivnit. Specifická motivace jednotlivce pak pramení ze subjektivního významu, který je přiřazený k určitému cíli. Dle toho pak konkrétní osoba vynakládá energii i čas pro dosažení daného cíle.

Co je pro subjektivní motivaci klíčové?

(dle knihy Jak motivovat sebe a své spolupracovníky)

Rovnováha mezi napětím a uvolněním – při snaze o dosažení svých cílů vynakládáme úsilí, podstupujeme stresové situace a soustředíme se na cestu vedoucí k cíli. Po jejich dosažení bychom si měli dopřát odpočinek a relaxaci.

Věřit vlastním silám – každý máme možnost aktivně ovlivnit věci okolo sebe. Pokud tomu někdo nevěří, pak také nemá důvod si vytvářet cíle a pracovat na nich. Pokud tedy chceme něčeho dosáhnout, pak musíme věřit vlastním schopnostem a silám.

Soulad rozumu a citu – pro každého z nás bude mnohem snazší dosáhnout těch cílů, se kterými vnitřně souzníme. Jestliže budeme dosahovat cílů proti svému přesvědčení, pak nás nebudou naplňovat a jednotlivé kroky nebudou provedeny dostatečně kvalitně.

Stanovit si vhodnou časovou perspektivu cílů – stanovit si cíle příliš vzdálené v budoucnosti může být pro některé jednotlivce příliš demotivující. Každý z nás rád uvidí dílčí úspěchy při dosažení cílů.

Okolní prostor – nejen naše motivace stačí k tomu, abychom dosáhli svých cílů. Důležitá je také kvalifikace, prostředí a jeho podmínky, které nemůže jednotlivec vždy ovlivnit.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner