Nadání – Co je pro něj nezbytné?

Každý člověk je jedinečný, každému jde něco jiného a baví ho něco jiného. Někdo rád běhá, někdo hraje na klavír a někdo má rád matematiku. V určitých věcech jsme průměrní. Někdo má ale pro matematiku či hru na klavír nadání. Jaké komponenty ale nadání tvoří? Co by měl člověk mít, aby byl na danou věc nadaný?

Americký pedagog Joseph Renzulli se zabýval tím, co nadání tvoří. Dříve byl kladen důraz na hodnotu inteligenčního kvocientu. Toto rozdělení je však značně omezené, pro rozvoj nadání jsou důležité i další oblasti. Renzulli přišel se svojí teorii, která se nazývá Tříkruhová koncepce.  Nadání je podle této koncepce tvořeno třemi faktory, které jsou popsány níže.

Nadprůměrné schopnosti

Aby byl daný člověk označený za nadaného, musí mít v dané oblasti určité schopnosti. Pokud je např. žák nadaný na matematiku, měl mít přirozeně, bez rozsáhlého procvičování,  určitou úroveň schopností, které jsou v matematice potřeba. Měl by např. umět uvažovat logicky a měl by být schopný pochopit vztahy mezi číselnými operacemi.

Angažovanost v úkolu

Samotná schopnost pro nadání nestačí. Pokud chce člověk dosáhnout vynikajících výsledků, je potřeba, aby ho daná věc bavila a naplňovala. Je tedy důležité, aby měl motivaci. Motivovaný člověk totiž bude vytrvalý a bude mít sebedůvěru, proto se při nepříjemnostech nevzdá, ale bude pokračovat v rozvíjení svých schopností.

Tvořivost

Klíčová je také tvořivost. Dává možnost podívat se na věci z nového úhlu a vytvořit něco jedinečného. Jedinec není díky tvořivosti svazován zaběhnutými pravidly, ale jde si svoji cestou, díky tomu může dosáhnout  nevídaných a inovativních výsledků.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner