Nálada vs. Afekt – Kdo ovládá naše projevy?

Všichni víme, že se naše pocity a rozpoložení během dní i několika hodin a minut mohou změnit. V závislosti na našem fyzickém i psychickém stavu, na událostech kolem nás. Všechny vjemy, které přijímáme a zpracováváme na nás zanechají nějakou stopu. Všechno, co prožijeme, nás nějakým způsobem utváří.

Už jste se někdy zamýšleli, proč se zrovna teď cítíte pod psa nebo jak je možné, že i když je venku ošklivo a v práci se vám nedaří, máte dobrou náladu? Existuje mnoho příčin. Někdy stačí jedna maličkost v našem životě, která je důležitější než ostatní a pokud se právě ta podaří, všechny ostatní vjemy to může zastínit. Nejčastěji tento stav prožívají zamilovaní lidé a ti, kteří mají spokojenou a šťastnou rodinu a v jejím zázemí nacházejí klid. Naopak se ovšem může stát, že vás z ničeho nic vytočí i nepodstatná maličkost. Rozčílí vás natolik, že přestanete vnímat realisticky věci kolem sebe. Říkáme, že v té chvíli vidíme rudě – barvou vzteku. I takové pocity nás mohou zastihnout. Co za nimi stojí?

V rámci psychologie můžeme tyto jevy vysvětlit pomocí rozdělení vnímání a prožívání emocí na nálady a afekty. Nálada je dlouhotrvající stav, který má určité zaměření, ale může se měnit ve kvalitě i kvantitě prožívání. Nálada je dlouhodobá a méně intenzivní, protože není přímo založena na aktuálním obsahu našeho vědomí.

Nálada může ovlivnit všechny funkce duševní i tělesné, ale ne tak výrazně, jak je dokáže ovlivnit afekt. Nálada je tvořena směsí mnoha vnitřních i vnějších faktorů, které na nás působí. Můžeme tyto vlivy dělit jako fyzikální (teplota, délka slunečného dne), chemické (látky, léky, drogy), somatické (nemoci) a organické změny v mozku (hladina hormonů, krevní cukr, sytost či hlad). Neopomenutelnou složkou nálady jsou aktuální situace, zážitky a individuální osobnostní charakteristika. Tak se stává, že někteří lidé jsou na změny mnohem citlivější, například změny počasí, lunární fáze, délka denního světla – a tyto změny pak velmi silně mění jejich náladu.

Oproti náladě stojí afekt. Afekt je náhlá bouře emocí. Prudká a rychlá změna emocí, která má velmi konkrétní zaměření a objevuje se na základě provokace určitým podnětem. V reakci na podnět, který nás vydráždí k uvolnění silného emočního napětí. Afekty jsou silné, velmi intenzivní prožitky ovšem naštěstí krátkodobé. Svou intenzitou totiž velmi vyčerpávají organismus. Afekt je vždy doprovázen výraznou fyziologickou změnou (zčervenání, zblednutí, zrychlený tep a dech, vyšší krevní tlak) a mimickými projevy. Doprovodným jevem jsou také velmi silné tělesné projevy jako gesta, pohyb…Naštěstí má afekt tendenci skončit stejně rychle jako začal díky okamžitému vybití energie. V lepším případě se dotyčnému podaří si afekt vybít pozitivním způsobem v rámci odreagování například sportem nebo fyzickou prací.

Pokud se afekt nějakou dobu hromadí a zasažená osoba se snaží tlaku odolávat, emoce potlačuje, dříve nebo později musí dojít k jejich uvolnění formou „výbuchu“ afektu na základě již zcela nicotné záminky tzv. poslední kapka při níž pohár trpělivosti přeteče. Lidé jsou naprogramováni tak, aby svůj afekt dokázali přesunout na jiný, zpravidla mnohem slabší objekt a na něm svůj afekt vybít. Pokud máme možnost nad situací alespoň z části logicky uvažovat a afekt si vybít na neškodné činnosti nebo relativně nepotřebném objektu, je to vždy méně morálně bolestivé, než způsobit psychickou či dokonce fyzickou újmu nějaké další lidské bytosti. Proto není dobré svůj hněv a frustraci potlačovat, jak je tomu často v moderní společnosti, ale místo toho si najít způsob vybití přebytečné energie, vzniklé návalem silných emocí afektu. Sport nebo fyzická práce například na zahradě, meditace, vaření… Každému z nás pomáhá něco jiného. Za zkoušku to určitě stojí. Psychické i fyzické zdraví máme jen jedno a s pocitem křivdy nebo viny za ublížení někomu jinému, se žije jen velmi těžko v duševní rovnováze a pocitu štěstí.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner