Naslouchání – První krok ke zlepšení vztahů

Pokud chceme být spokojeni, je nutné mít vztahy s okolím i se sebou vyladěné na nejvyšší možnou kvalitu. Mezi vztahy k okolí a k sobě samému můžeme pozorovat jistou vazbu. Tak, jak vidíme sebe samé, tak se pak díváme i na okolí. Vidíme se přes stejný filtr. A k ostatním se chováme přesně tak, jak se chováme k sobě. Takže odkud začít? Začněte naslouchat sami sobě a zbytek se vyladí.

Bouře čistí vzduch

Konflikt nikdy nepřichází jen tak z ničeho nic. Ve většině případů je to vyhrocení dlouhodobé situace, která nebyla řešena přímo. A proto se k vyřešení musí dojít oklikou. Ve zkratce to znamená, že se ta sněhová koule, která se na vás řítí, kutálí o něco déle. Při té příležitosti na sebe nabalí ještě trochu sněhu, zvětší se a následky kolize jsou pak často mnohem horší.

Konflikt je pomyslný vrchol křivky, ke kterému gradoval její nárůst. V praxi ho můžeme vnímat jako stoupající nervozitu nebo takový ten pocit, že už to brzy „bouchne“. Když se konflikt přibližuje, je to zkrátka cítit. Můžete kličkovat jako zajíc, ale tomu, co se má stát, neutečete.

Informace k dešifrování řeči těla najdete, mimo jiné, i v tomto článku. Tak směle do něj!

Konflikt lze vnímat jako bouři. Jeho úkolem je vyčistit vzduch! Je to jedinečná příležitost k výplachu všeho, co ve vás hnije jako stojatá voda. Když už se prolomí hráz, buďte co možná nejvíce otevřeni situaci. Dlužno dodat, že k přetlakovanému konfliktu nemusí za dostatečné přímosti a upřímnosti vůbec dojít. Být přímý a upřímný z lásky znamená nechat život téct. Nezadržovat v sobě zbytečný svár a nezdržovat se na své cestě pošetilostmi. Základem je vyjadřovat beze strachu sebe sama, to, jak se opravdu cítíme.

Je třeba zklidnit hladinu

Ať jde o jakýkoliv svár, je třeba zachovat chladnou hlavu a otevřené srdce.  Každý z nás dobře ví, že ve víru emocí jsme spíše chyceni v jejich síle. No, jen si zkuste kormidlovat koráb po rozbouřeném moři a udržet směr! Budete rádi, když vás to nespláchne do hlubin! Je zkrátka dobré zachytit ten moment, kdy bychom se měli raději odklidit někam do podpalubí a vyčkati tam do lepších povětrnostních podmínek.

Takže první krok k naslouchání je ztišení. Nechte hladinu uklidnit. Nechte protistranu mluvit. Poslouchejte a vnímejte nejen slova. Ač se to tak z počátku nemuselo zdát, můžete najít společný záměr, společný cíl. Kompromis bývá, samozřejmě, důležitý na obou stranách. Vždy je podstatné naladění obou, potažmo všech, účastníků komunikace. Pokud jde někdo do komunikace s předem daným záměrem se hádat, těžko něco zmůžete. To si jistě každý z vás měl možnost s úspěchem vyzkoušet. Stejně to ale funguje i naopak! Pokud jdete do komunikace s předem daným záměrem se dohodnout, je to půl úspěchu. Zkrátka a dobře, naslouchání je doopravdy možné pouze tehdy, pokud jdeme do rozhovoru bez osobní zaujatosti. Ta je totiž úhlavní nepřítel kompromisu a společného řešení problému.

Informace mezi řádky

Být schopen naslouchat vyžaduje nejen upotřebení smyslu sluchu, ale i ostatních. Nestačí pouze poslouchat slova, důležitý je celkový obraz. Nezapomínejte, že celé tělo dává signály o pravdivosti a hloubce slov, která slyšíte. Můžete pozorovat gesta, stejně jako tón hlasu a intonace dávají slovům další rozměr. Všímejte si i řeči těla, ze které se dá vyčíst často více než ze slov samotných. A v neposlední řadě věřte své intuici. Ta je při schopnosti naslouchání klíčová. Stejně jako schopnost empatie. Pokud si na sobě dokážete představit, z jakého pohledu se dívá ten druhý, dá se pracovat s pravděpodobností. Můžete odhadovat jeho reakce a kromě toho vám empatie pomůže při hledání řešení správného pro vás oba.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner