Nebezpečné nadšení a přívaly energie – Mánie

Neobvykle dobrá nálada, přívaly energie a nadšení, které trvají nezvykle dlouho, nutí nás jednat ukvapeně, bez zábran a pouštět se do dobrodružství. Pokud se taková nálada objeví a trvá delší dobu, jedná se o příznak duševní poruchu mánického typu. Mnohdy může být spojena s obdobím deprese a schizofrenií. V takovém případě je druhou stranou mince.

Mánie se u pacienta projeví skrze vesměs pozitivní prvky nálady a změn chování. Dodává energii a odvahu pouštět se do nových věcí a dobrodružství. Poznávat a navazovat nové vztahy, cestovat. Zároveň měnit život, ničit staré věci a končit staré vztahy. Dodává sebevědomí a dobrou náladu.

Odvrácená strana mince

Pacient má pocit, že dokáže skoro cokoli, pro co se rozhodne a vše zvládá s úsměvem na tváři. Temnou stranou této poruchy je jednání bez rozmyslu, rychlé čisté řezy a změny ve vztazích, ignorace následků a zodpovědnosti. Některá dobrodružství mohou být velmi nebezpečná. Vede k nespoutanému utrácení peněz, nakupování nepotřebných věc, sexuálním zážitkům, které představují riziko a v konečném výsledku dotyčného ohrožují na životě. Pacienti sami sebe ničí svým přístupem.

Pacienti nepotřebují mnoho spánku a jsou neustále aktivní. Plní emocí. Rychle myslí, mluví a také se pohybují. Nepociťují objektivně tělesné obtíže a je možné, že tak zanedbají nějakou zdravotní péči. O mánii můžeme s jistotou hovořit, jakmile tento stav trvá déle než týden. Při kratším období (4 dny) a menší intenzitě zvýšené aktivity a dobré nálady se jedná velmi často o hypomanii, mírnější formu poruchy, která naštěstí nenaruší vážněji psychosociální funkce dotyčného pacienta.

Mánie se nejčastěji objevuje jako následek úrazu hlavy, varování před nádorem na mozku, intoxikace nebo vedlejší projev paralýzy. Bývá doprovodným jevem schizofrenie, schizoafektivní poruchy, předstupněm poruch osobnosti nebo v souvislosti s mentálním postižením.

Bipolární afektivní porucha

Je nejčastější situací, kdy se projevují mánické stavy ovšem střídané stavy depresivními/úzkostnými. Oba stavy mohou navzájem velmi nepravidelně střídat. Mnohem častěji se pak objevuje depresivní stav, jen zřídka střídaní mánickými krátkými epizodami. V takovém stavu je pacient nebezpečný sobě i svému okolí. Velmi náchylný k sebevražedným tendencím. V případě, že se objevuje více mánických situací zkracuje se doba, ve které se deprese s mánií střídají. Bipolární afektivní porucha je z velké části dědičná a její riziko výskytu je v takovém případě velmi vysoké. Může se projevit jedinou mánickou příhodou za život nebo touto epizodou propuknout a omezovat pacienta natrvalo.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner