Orientace a její poruchy

0
207

Orientovat se v základních parametrech a událostech okolo nás je základem ke zdravému a šťastnému životu. Čas, místo, osoby, vztahy a situace. Bez těchto pilířů jsme ztraceni a naše schopnost fungovat aktivně v rámci společnosti mizí. Orientace nám poskytuje plné vědomí toho kde, kdy, s kým a proč tam jsme.

Jakmile si na nějakou z těchto otázek nejsme schopni vybavit odpověď, vzpomenout si co situaci předcházelo a ukotvit zážitek v čase, je třeba obávat se příznaků poruchy nazvané dezorientace.

Nejčastější jsou poruchy vnímání času. Ztratit pojem o čase a přestat se orientovat, je nejsnadněji rozpoznatelný prvek začínající dezorientace. Začíná nenápadně nejistotou v odpovědi týkající se času, nestálostí a kolísáním mezi uvědoměním si časového rámce a nejistotou. Tzv. nejistota orientace prozradí, že je nejspíš něco špatně a měla by nás varovat.

Orientace funguje na několika úrovních

 1. alopsychická – když se orientujeme v okolnostech vnějšího světa
 2. somatopsychická – když si uvědomujeme sebe sama, své tělo a jeho části
 3. autopsychická – kdy bychom si měli být schopni uvědomovat své vlastní psychické procesy

K tomu, aby naše orientace fungovala jak má a bezpečně nás prováděla labyrintem životních událostí, je zapotřebí, aby správně fungovaly také naše další psychické funkce, z nichž získává informace. Jedná se především o nepoškozené vědomí, paměť, myšlení, vnímání,… souhrnně je označujeme jako kognitivní funkce mozku.

Porucha tedy dezorientace, která se dostavuje v okamžiku, kdy některá z těchto funkcí přestane správně pracovat má také několik variant. V závislosti na tom, kterou schopnost postrádáme můžeme hovořit o dezorientaci izolované ( pokud je poškozena orientace jen u jedné veličiny, například v čase nebo místě), kombinované a globální ( zasahuje více veličin – místo, čas, situaci, osoby).

Quo vadis – Vědět kam kráčíš

Schopnost orientace v čase, místě, prostoru a osobách jsou základním předpokladem pro adekvátní chování, jednání, vývoj a zapojení jedince do společnosti. Prožívání každého z nás je ovlivněno tím, jak vnímáme své okolí a v okamžiku, kdy se některá políčka z celkového obrazu vytrácejí, ztratíme postupně i celkový obraz, jistotu a schopnost pokračovat dál. Je to jako by z obrázku o tisících kousků zmizel centrální motiv a zbyly nám jen okrajové dílky. Nebudeme schopni říct, co je na obrázku. Tak postupně funguje ztráta orientace.

Na správnou funkci naší orientace má vliv velké množství aspektů:

 • věk, životní období
 • anatomicko-fyziologické zvláštnosti centrálního nervového systému
 • kvalita funkcí systémů smyslových, nervového, vyšší nervové činnosti
 • osobnost klienta – její struktura a dynamika
 • charakter myšlení, úsudku, řeči, pozornosti, vnímání, čití, paměti, představivosti
 • charakter jeho prožívání, chování a jednání
 • vliv emocí, zejména negativních: strachu, úzkosti, stresu, frustrace, deprivace
 • životní zkušenosti
 • možnosti společenského vyžití, zájmy, nudný způsob života
 • úroveň zdravotního stavu
 • onemocnění (neurologické, smyslové, celkové a chronické, psychiatrické, imobilizace, úroveň soběstačnosti)
 • užívání drog, vliv léků – zejména psychofarmak
 • vliv rodinného prostředí – uspořádání, vztahů, jejich smysluplnost pro člověka
 • struktura sociálních rolí, pozic, které jedinec zastává
 • pocit prospěšnosti, důležitosti člověka pro druhé

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.