Ozvěny minulosti v paměti podvědomí

Lidská mysl a její podvědomí má mnohá zákoutí. Jsou zatím jen málo zmapovaná a pro mnoho vědců je to stále “terra incognita” neznámé území. Pokud existuje dosud neprokázaný nebo nevyvrácený jev, pak konečná rozhodnutí zda je reálný, přináleží vždy jen našemu vlastnímu úsudku a ochotě nebo touze uvěřit v jeho reálnou existenci.

Fenomén regrese používaný k vyvolání vzpomínek, nikoli jen na naše dětství a výchovu, ale také na minulou formu existence, je stále tématem mnoha webů a knih. Minulé životy lákají i konzervativní vzdělané lidi. Přece jenom pomyšlení, že jste mohli sami kdysi pobývat v době nadýchaných šatů, galantních kavalírů a vznešených dam, procházet se po rozlehlém nádvoří zdobeného paláce…to vše způsobí, že bychom raději věřili v tuto možnost. Chceme přece snít. Otázkou zůstává nakolik jsou tyto představy prokazatelné a nakolik jsou pouhou fikcí literárních autorů. Ačkoli nutno uznat velmi oblíbenou a dobře prodávanou.

Existují minulé životy?

Jak zjistit jestli existují? Začít sami u sebe. Když přijde pacient za odborníkem, který nabízí možnost podívat se pomocí regresní metody nejen do své minulosti, ale odhalit i hlubší stránky paměti, proces je v podstatě stejný. Pacient je uveden do transu a na základě jeho schopnosti ponořit se do hlubší hypnózy, je pak hlasem a otázkami terapeuta veden do hlubšího a hlubšího transu. Pokud je situace příznivá podaří se nenásilně ze vzpomínek na dětství překlenout se do vzpomínek na svůj minulý život.

Odvážlivci, kteří takto zaměřenou terapii podstoupili popisují dojmy z celého procesu jako naprosto přirozené. Jakoby skutečně vzpomínali na věci, které se jim přihodily před pár dny. Ocitnou se ve zcela živém snu, vidí kolem sebe vše, co by měli vidět a vnímat, pokud by na daném místě skutečně byli.

Nahlédnout za oponu smrtelnosti?

Lidé, kteří podstoupili exkurzi do svého minulého života jsou pak schopni odůvodnit si své nynější nemoci a obavy na základě událostí a tragédií, které si jejich duše pamatuje z minulosti. Například bolesti nohou nebo fobie z úzkých prostor mohou být způsobeny vážným zraněním, mučením a vězením z minulém životě. Stejně tak jako náklonnost k některým osobám a silné racionálně nepodložené antipatie k jiným. Možná právě oni byli vašimi vězniteli nebo nejlepšími přáteli. Tyto zkušenosti, které duše nebo osobnost člověka, chcete-li zažila v minulém životě ovlivňují její postoje a chování v tom současném. Stejně tak jako dle odborníků na tuto problematiku, mohou ovlivnit také zdravotní stav.

Tak co jste zvědaví na svůj minulý život? Byli jste šlechticem nebo poddaným?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner