Peníze = Štěstí?

„Jako psychoterapeut jsem pracoval s mnoha jednotlivci s velkou mocí, s bohatými muži z Wall Street. Dokonce i v těch nejlepších časech se mnoho z nich potýká s emočními a psychologickými výzvami v důsledku svého enormního bohatství. S ohledem na doslova volný pád ekonomiky, který právě zažíváme, mnoho z nich právě čelí největší překážce ve svém životě. A to nejen z finančního hlediska.

Ti, kteří mají to štěstí vydělat obrovské sumy peněz a hromadí obrovské částky, tíhnou k tendencím věnovat neúměrné množství pozornosti tomu, co mělo být pouze jedním z mnoha aspektů jejich života. Ač se to zdá nepředstavitelné, i miliardáři mohou trpět problémy se sebevědomím, které trápí mnohé z nás. Dospět k úspěchu v takovéto míře, je totiž často vykoupeno jinými deficity v jejich životech. Což může zahrnovat například mezilidské vztahy, emoce a důvěru. Převážně lidé, kteří tíhnou k tomu být silnou osobností typu A, mají právě takovéto sklony. Plná důvěra a hlubší emoce v mezilidských vztazích v nich vzbuzují nepříjemnou nejistotu, proto se raději uchýlí do oblasti, odkud čerpají svůj větší komfort.

Samozřejmě, v tomto vzorci existují mnohé výjimky; lidé, kteří mají velký finanční úspěch a silné krásné obohacující vztahy. Přesto shledávám, že toto je převážně výjimkou.

Peníze jako smysl života?

Klíčem ke štěstí je dobře vyvážený život, v němž ctíme různé aspekty našeho bytí. Vyzdvihováním hmotného před nehmotným, věcí nad vztahy, značně omezuje naše životní zkušenosti a mění nás jako lidské bytosti na pouhé automaty na vydělávání peněz. Vydělávat hodně peněz je v pořádku, ale ne na úkor hlouběji prožitého a plnějšího života. Extrémní orientace na materiální bohatství některým lidem upírá samu podstatu jejich lidskosti. Jen vzpomeňte příběh o milionářích skákajících z oken mrakodrapů, kde pracovali v roce 1929 po krachu na burze. Ztráta jejich majetku pro ně znamenala ztrátu smyslu života. To jasně podtrhuje nedostatek rovnováhy v životě. Stali se svými penězi. Bez nich nebyli vůbec nic.

Mnoho přeživších holocaustu, odešlo bez rodiny, přátel a doslova bez peněz. Rozhodli se, že posunou své životy dál vpřed potom, co zažili ty nejhorší představitelné hrůzy. Někteří z nich uspěli. Zamysleme se, finanční neúspěchy jsou ve srovnání se smrtí a zkázou holocaustu přinejmenším malicherné problémy.

Já vroucně věřím, že každá krize představuje příležitost. Rozdílné jsou pouze aspekty procesu. Zaměříme se na krizi, nebo se zeptáme, jaká příležitost by to měla být? Jaká příležitost by mohla vzniknout v důsledku ztráty něčího štěstí? Primárně, představuje potenciál pro změnu života lepším a lépe vyváženým způsobem. Ztráta vytváří příležitost k reflexi a přehodnocení toho, jak má vlastně dobrý život vypadat. Probuzení, v jistém smyslu.

Krize jako změna k lepšímu 

Krize se může ve skutečnosti stát onou zlatou příležitostí. Okolnosti vám nyní umožní zbrusu nový začátek. Čas postarat se a rozhodnout o svém životě a způsobu jak jej opravdu chcete prožít. Vskutku, bez krize by život pouze zůstal stát ve starých kolejích a z nás by se postupem času stali spíše herci našich životů, než jejich páni.

Pojďme zvážit slovo krize. Krize znamená akutní nechtěnou skutečnost nebo okolnost, která nám působí nepříjemnosti. Přičemž můžeme typicky očekávat ztráty určitého druhu. Krize může být finanční, vztahové, zdravotní nebo spirituální podstaty. Obvykle se jí snažíme vyhnout nejlépe, jak můžeme. Přesto paradoxně, se veškerý vývoj, růst a změny odehrávají v situacích, kdy jsme právě mimo naši komfortní zónu. V teorii chaosu toto představuje bod zvratu, který nás uvrhne do neznáma, a z komfortu nás vyvádí právě strach z něčeho nového a neznámého.  A toto je přesně ten moment, kdy dochází k transformaci. Finanční krize na dosah ruky představuje nejlepší příležitost k přehodnocení a vyvážení našeho dosavadního života takovým způsobem, jakým bychom jej chtěli žít. Bez krize bychom byli odsouzeni zůstat v komfortní zóně předvídatelného, ale daleko od příležitosti růst.

Zjistil jsem, že je velmi užitečné zamyslet se nad frází: „Budu šťastný když… „. Jak postupně procházíme životem, často spadneme do pasti předpokladů, že štěstí přijde s nějakou událostí v budoucnu. Budu šťastný až budu zamilovaný, až budu mít dům svých snů, až budu mít víc peněz… Přesto, takovéto „štěstí” je prchavé. Zůstává mimo náš dosah, závislé na ještě větším úspěchu. Finanční krize, kterou mnoho z nás prožívá, představuje potenciál ke znovuzískání štěstí a utváření života k jeho obrazu.“


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner