Pozitivním myšlením ke hvězdám aneb mysl jako nástroj realizace

Ono se to snadno řekne. A taky se to dost často říká. Měl bys být pozitivní, měl bys mít nadhled, neměl bys svět vidět tak černě. Můžou se objevit i věty typu: „Ty si ty problémy děláš sám.“ V zásadě se dá říct, že je v jistém hlubším smyslu přesná definice skutečnosti. Koresponduje přímo se stylem myšlení. Základem pro naši komunikaci s okolním světem.

Pozitivní myšlení je základní ingredience pro splnění vytyčených cílů. Zní to jako klišé dnešní doby, která se zdá být pozitivním myšlením trochu posedlá. Za každých okolností zářit veselostí je však pro člověka takřka nemožné. Je dobré vědět, že stinné chvíle přijdou. Ať už myslíme jakýmkoliv způsobem. Ale díky pozitivnímu myšlení v nich nemusíme zůstávat a můžeme se posouvat dál, blíž svým vytyčeným cílům. Právě proto je pozitivní myšlení pro splnění cílů nezbytné.

Na této planetě nenajdete dvě lidské bytosti, které by myslely identicky. Tato skutečnost má svou platnost. Svědčí o tom, že myšlení je nástroj, který byl dán člověku jako individuální bytosti. Sami si vybíráme, jak myslíme. Pokud jsme schopni toto vnímat, můžeme se naučit myslet tak, abychom podpořili svou cestu a splnění našich snů. Reálné splnění. Myšlení je jedním z nástrojů, kterým jsme schopni převést neviditelné ve viditelné. Myšlení umí zosnovat plány, které nám následně dodávají větší jistotu, a ve spojení s naší osobní silou může vést ke kýženému cíli.

S pozitivním myšlením úzce souvisí motivace. Je dobré vědět, že pozitivní myšlení nám neumožní proplout životem bez mráčku. Bez vln. Pozitivní myšlení nás naopak učí se vlnám postavit a zvládnout je se ctí a s jistým nadhledem. Klidně můžeme mít někdy strach, cítit úzkost, mít pocit, že jsme ztratili směr. Je to přirozené. Takzvané „sluníčkářství“, se kterým se pozitivní myšlení může leckomu plést, reaguje na situaci potlačením, překrytím problému, přesvícením. Opravdu pozitivní, konstruktivní myšlení nás staví před situaci, která je výzvou k jejímu vyřešení. Často se stačí podívat na situaci jako takovou. Bez přikrášlování, bez výmluv, upřímní sami k sobě. Pozitivní myšlení je v tomto smyslu opravdu léčivé. Protože je čisté a flexibilní.

Pokud si člověk tento typ myšlení osvojí, je pak zákonitě úspěšnější v plnění svých snů a v naplňování svého života. Samo o sobě nestačí, ale je velmi mocné. A pokud se člověku daří s ním spolupracovat a nenechat se jím plně ovládat, bude pak nepochybně i mnohem šťastnější. Mějme na paměti, že mysl je mocný nástroj, který nám může být k velkému užitku. Ale stejně tak nás může uvěznit ve svých nejtemnějších kobkách. S pozitivní myslí se můžete dostat do hlubin, ale ne beze smyslu. Nýbrž proto, abyste tam našli něco, co vynesete zpátky na světlo, abyste si mohli pořádně prohlédnout, co za poklad jste vlastně vylovili. Když uvidíme situaci ve své syrovosti, teprve pak se nám otevře možnost ji změnit.

Věřím, že z tohoto článku si každý vyzobne to, co jemu bude dávat smysl. Pokusila jsem se podat trochu jiný, dle mého reálnější, pohled na věc. Často jsme přesvědčeni o tom, že víme jak to či ono je. Přesto si myslím, že není na škodu se nad takovou věcí zamyslet znovu. Můžeme být překvapeni tím, co jsme dlouhou dobu přehlíželi. Jsem zvědavá na vaše postřehy na toto téma! Můžete je zanechat v podobě komentáře, každý z nich je s díky vítán.

V případě zájmu o hlubší ponor k jádru věci a uplatnění poznatků v praxi zkuste náš psychologický zážitkový výcvik! Můžete jen získat, tak směle do toho!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner