Máte brouka v hlavě? Pozor na bludy!

Dle vědeckého výkladu vznikla všechna náboženství světa dle základní lidské potřeby „mít ve věcech jasno“. Mozek každého se vždy zcela přirozeně snaží najít vysvětlení určité situace. Nemá-li z čeho vycházet, začíná pracovat se souborem zcela nesouvisejících informací a indicií. Postupně se v naší hlavě vytvářejí úplné teorie. Najednou nám vše do sebe zapadá jako jednotlivé dílky z lega. Mnohdy bez ohledu na to, jaká je realita.

Kolegové se proti mně spikli…

Jedna z typických situací v podniku. V kuchyňce stáli dva kolegové, kteří po příchodu dotyčné osoby ihned ukončili rozhovor a rozešli se na svá pracoviště. Může se jednat o náhodu, kdy opravdu končila pauza a bylo nutné jít zase dále pracovat. Náš mozek ovšem může začít konstruovat své „teorie“ a začíná si všímat i dalších banalit, které s danou situací absolutně nemusí souviset. Minulý měsíc dotyčný dostal nižší prémie, chovali se k němu nadřízení odměřeně nebo zaznamenal neuctivé chování od svých kolegů? Mozek si všechny tyto dílky poskládá do téměř kompletní „stavebnice“ a spiklenecká teorie je na světě…

Stačí několik hodin nebo dní a z útržků hypotéz se brzy může stát vlastní virtuální realita. Prozatím se jedná o hypotetické úvahy, které ale brzy mohou přejít v přesvědčení. „Pomoci“ tomu mohou důvěrné rozhovory s přáteli, kteří budou za každých okolností na vaší straně a podezření, které jim předkládáte, nezpochybní. Bohužel nyní již nejde o banalitu. Jestliže se budete neustále utvrzovat v domnění, že se opravdu na pracovišti kují pikle vůči vaší osobě, dříve či později se to může splnit…

Jak se bránit bludům?

Lze vůbec se tomuto bránit? Myšlenkám, které nabývají podobu paranoidní, mohou podlehnout i velice inteligentní lidé. Zkrátka mohou napadnout každého z nás, ať už jsme řadový zaměstnanec, manažer, finanční ředitel či akcionář. Existuje několik indicií, které mohou pomoci rozklíčovat, zda se jedná o blud, který si sami konstruujeme v naší hlavě.

Mezi ně mohou patřit probdělé noci, kdy neustále myslíte na své „trable“. Neustále o tomto debatujete se svými přáteli a chcete vědět, jak by danou situaci řešili oni.

Zpozorněte! Připomínejte si, že jde pravděpodobně jen o hrátky mysli a chybí k tomu opravdové informace. Pozor pak na sdílení těchto vašich představ v práci. Pokud se již potřebujete někomu svěřit, můžete o tom mluvit se svými přáteli. V práci se pokuste zachovat chladnou hlavu. Pomůže také, pokud budete pohodovější a produktivnější než obvykle. Zaměstnejte svoji hlavu skutečnými informace a úkoly z práce.

Hrát si se svou myslí je dovoleno!

Cvičně si můžete připustit, že zkonstruované hypotézy jsou pravdivé. Pak se pokuste najít to nejlepší možné řešení dané situace. Pracovní kolektiv je náchylný na veškeré pomluvy, komploty a nedorozumění. Proto se někdy může potvrdit, že hypotézy, které si mozek nejdříve vybájil, jsou opravdu pravdivě. V takovém případě vyhrává ten, kdo je schopen zůstat nad věcí.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner