Přechod od managementu k leadershipu

Už jste někdy slyšeli o přechodu od managementu k leadershipu? Víte, kdy je na něj správný čas a jaké vlastnosti má mít „leader“? Leadership musíte mít v krvi, nelze se jej stoprocentně naučit, samotné techniky vám nevystačí. Leader totiž musí vést srdcem.

Když je kolektiv ve firmě větší, než je rozumný počet osob schopných efektivní komunikace a kvalitního předávání informací, může mít firma problém správně fungovat a rozvíjet se. Firma je vždy tak slabá, jak málo je schopná vnitřně komunikovat. Pokud jsou všichni zaměstnanci ztotožněni s hlavní myšlenkou nebo produktem firmy, jsou schopni ji šířit a předávat, pracovat s ní. Firma bude tak silná, jak silná je vnitřní myšlenka sdílená všemi pracovníky.

Pokud je tento systém zvládnutý a úspěšný, je možné předat myšlenku klientovi. Produkt nebo myšlenka firmy získává zákazníky a klienty, protože jim dokázala předat vědomí hodnoty tohoto zboží. Do firmy přicházejí finance a může se zvětšovat. Když se firmě daří přicházejí do ní další lidé. Je nutné zvýšit počet pracovníků. U nových zaměstnanců již není takové ztotožnění a porozumění s myšlenkou a produktem, nemají zkušenosti se začátky této firmy a chybí jim prožitek. Je třeba jim předat tyto hodnoty formou vůdcovství. Je třeba předat nadšení z původní myšlenky a udělat z nováčků také nosiče této myšlenky nebo produktu.

Aby mohla firma úspěšně pokračovat je třeba manifestovat vztah všech zaměstnanců i leadera k myšlence. Management musí zvládnout veškeré organizační procesy a postoupit od malé firmy k velké. Prostor pro efektivní a precizní systém fungování ve firmě. Celý systém a proces, který vznikl směřuje k organizování – vrchol managementu. V jednu chvíli je třeba management nahradit leadershipem.  Je třeba rozhodnut se, zda má pro firmu a její rozvoj smysl přidávat nadále organizační strukturu, pravidla a kontroly nebo nechat firmu vyvíjet se pod vedením leadera.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi managerem a leaderem?

Dobrý manager plánuje a organizuje systém a procesy ve firmě. Kontroluje, že vše probíhá správně podle systémového nastavení a v závislosti na tom odměňuje nebo trestá jedince za jejich výsledky. Práce managementu přináší výsledky, ale je třeba nezaspat na této úrovni a v okamžiku, kdy management funguje a systém je bez vady, může firma využít příležitost a přejít o úroveň výš. Tímto stupínkem je “Leadership”. Je to pokročilý styl řízení firmy, založený především na vztazích. Tam, kde manager odměňuje a trestá své zaměstnance za chyby či zisky v procesu, leader oslavuje jakoukoli zkušenost, kterou jeho zaměstnanci získali. I tu negativní, protože pomocí svého sebeuvědomění se z ní poučí a zlepší se. Pokud žádaného výsledku nedosáhnete, je to i tak obrovská zkušenost a zaměstnanci firmy musí být připraveni hledat své lepší já. Nejdůležitější je uvědomění situace a svých chyb a identifikace zkušenosti, která nás posouvá k lepší verzi sebe sama. Pokud se člověku opakovaně nedaří dosáhnout cíle, zvládnout proces a dokončit úkol, znamená to, že se ze svých chyb stále nepoučil. Najít poučení je samo o sobě hlavním cílem jakéhokoli procesního úkolu a stupně. Zisk nové zkušenosti a změna chování jsou kýženou odměnou. Na vrcholku lidské snahy je schopnost přebrat zodpovědnost za své činy a jejich následky. Lidé musí umět splnit své pracovní úkoly, učit se lepším technikám a z tohoto procesu si udělat zdroj zkušeností. Leader respektuje tento proces vývoje a vzdělávání, musí být silnou osobností a v klidu sledovat snažení ostatních o jejich osobnostní rozvoj. Zatímco manager se může opřít o strukturu systému a o kontrolu, leader musí stát sám o sobě.

Leadership má principiální rozdílné řízení. Je třeba velmi striktně oddělovat pojem leadership a management.

Hlavní rozdíl je v tom, že manager řídí a plánuje jenže leader inspiruje a přitahuje svou osobností a přístupem tým schopných lidí, kteří dokáží firmu posunout. Aktivity leadera jsou motivací pro zaměstnance, protože hodnoty a vlastnosti, které má sám v sobě lákají a navádí ostatní k uvědomění si svých chyb. Leader přiměje nenásilně své zaměstnance, aby si uvědomili své vlastní chyby, poučili se a změnili svůj přístup k věci. Leader často musí využívat až kompetence kouče. Vede zaměstnance k uvědomění zvnitřku a tím dosáhne vývoje a zlepšení. Je nutné, aby lidé sami viděli své chyby a cíle. Leader jim musí důvěřovat a dávat svobodu vyzkoušet si aktivitu v praxi. Pokud selžou mají zkušenosti, ze kterých se poučí.

Leadership musíte mít v DNA

Techniky a kompetence leadera se dají naučit. Můžete si přečíst tipy a triky. Můžete zjistit, jak postupovat. Ovšem pro roli leadera našprtané schopnosti nestačí. Proces leadershipu se lze naučit, ovšem osobnostní předpoklady vám nikdo nevtluče do hlavy na žádném kurzu. Leader si zkrátka jen s naučenými věcmi nevystačí. Leader musí umět používat srdce, zatímco manager používá vždy především rozum. Leadership tedy může být ve firmě zaveden v okamžiku, kdy management funguje velmi precizně a není jej tolik zapotřebí. Zavést leadership je vždy riskantní. Leaderem proto může být jen člověk, který management v té firmě velmi dobře zná a procesu rozumí. Leader musí být totiž schopen v krizové situaci opět přejít do role managera a řídit nikoli vést. V krizové situaci se z leadera musí opět stát dobrý manager. Neexistuje krizový leadership. Manager v krizi spustí krizové řízení, hledá chyby a opravuje je. To leader učinit nemůže. Management je tzv. hard power. Má nástroje k dosažení svého a prosazení autority.

Leadership vždy může pouze doplnit a zpříjemnit kvalitní management firmy za použití pouze soft powers. Leader nemůže respekt a oblibu svojí osoby prosazovat žádnými silovými nástroji, naopak snaží se ji získat měkkými dovednostmi, jako je komunikace, aktivní naslouchání, porozumění a empatie. Leader musí vést vlastním příkladem nikoli pravidly. Je světlem, které mohou zaměstnanci následovat, ale nejsou k tomu nuceni. Zda chtějí pokračovat po jeho cestě, to je čistě jejich soukromá volba. Proto je nutné, k tomuto stádiu řízení firmy přistoupit v době, kdy jsou již zaměstnanci ztotožnění se systémem a uvědomují si, že se sami chtějí posouvat. Dokáží ocenit hodnotu leadershipu. Principy managementu nemohou nikdy doplnit leadership.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekŽivotní cyklus firmy
Další článekUmíte správně relaxovat?
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.