Jak najít ty nejschopnější a přijmout ty nejlepší

Bez okolků lze říci, že jen málokdo si uvědomuje, jak je pro každou společnost výběr zaměstnanců drahý a náročný. Obzvláště, pokud firma hledá vysoce kvalifikované pracovníky. Sepsali jste inzerát, vložili na různé portály, svolali si vhodné kandidáty na pohovory a rozjelo se výběrové řízení. Plynuly dny, týdny, možná měsíce. Na konci jste však vhodného pracovníka nenašli. Kolik vás stál celý tento proces?

Základním principem výběrového řízení je, že potencionálního pracovníka vybíráme pro sebe. Hledáme si člověka k sobě, tudíž nikdy nenecháme konečné rozhodnutí na někom jiném.

Personální oddělení ve velkých firmách se od menších liší v několika směrech. Pro výběr pracovníků je zde vyčleněn speciální tým, vedení společnosti se obvykle neúčastní výběru, a tedy vyžaduje reporty, navrhuje a vybudovává vlastní personální marketing.

Koho chci do své firmy?

Ať už firma expanduje či propustila pracovníka, nastává potřeba přijmout nové zaměstnance. V tuto chvíli je nejdůležitější ujasnit si proč se tak děje, a jak se bude nový člověk podílet na běhu firmy. Nutností tedy je si přesně uvědomit, co daný člověk bude dělat, jakou konkrétní pozici bude vykonávat a s kým bude spolupracovat a jaký výsledek je od něho čekáván.

K ujasnění si těchto otázek vám může pomoci PROFESIOGRAM.

Každá pracovní pozice by měla mí přesně specifikovaný cíl, ke kterému bude aktivita zaměstnance směřovat. Zaměstnavatel i jeho nový pracovník by také měli přesně vědět, jaký účel neboli smysl budou mít jednotlivé činnosti pracovníka.

Rozdělení kompetencí

Jestliže přijímáte pracovníka na stávající pozice, bývají už zařazeny do organizační struktury. Pokud ovšem vytváříte nové pracovní místo, nezapomeňte je taktéž zahrnout do organizační struktury a ujasnit tak sobě i pracovníkovi vztahy nadřízenosti a podřízenosti v organizaci. Pracovník by měl přesně vědět, zdali je mu někdo nadřazen případně, které pozice jsou jemu podřazené.

Každá pracovní pozice by také měla mít přesně specifikované kompetence a definovaný rozsah povinností. Za ně následně nese pracovník odpovědnost. Na druhou stranu musí zaměstnanec znát také své pravomoci a oprávnění.

Jestliže do firmy přibíráte pracovníka na obchodní pozici a on s ní prozatím nemá zkušenosti, musíte automaticky počítat s jeho zaškolením. V některých případech tak může být jeho práce efektivnější, neboť se naučí rovnou vašim standardům a postupům a nebude dotčen minulými praktikami. Několik týdnů případně měsíců může také trvat, než bude dosahovat plných výsledků. Mějte trpělivost.

Může v sobě skrývat veliký potenciál a byla by škoda jej odradit ihned na začátku.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner