Priming: naše „svobodné rozhodování“

0
140

Potřeby, motivy, chování… Co mají tato slova společného? Jsme přesvědčeni o tom, že potřeby formulují naše motivy k chování. Je tomu opravdu tak? Zná každý z nás dobře důvody svého chování a jste přesvědčeni o tom, že jednáte na základě vlastní vůle? Jistě. To je základní premisa, ze které vycházíme.

Co když ale naše chování je ovlivněno našim okolím? A to možná do takové míry, že pak „naše“ rozhodnutí již nejsou naše… A nyní nemluvíme vůbec o sugesci či hypnóze! Na mysli máme priming!

PRIMING je dle definice kognitivní proces, při kterém podnět z dřívějška ovlivňuje naše pozdější chování a myšlení. Může se jednat například o automatické uvažování, kdy v mysli člověka k němu dochází úmyslně a bezděčně.

Priming vlastně znamená, že jsme ovlivněni něčím, o čem nemáme ani ponětí.

 

Ve světě bylo provedeno několik výzkumů, které se zabývají otázkou primingu. Je až neuvěřitelné, k čemu vědci při svých experimentech došli. Zkrátka myšlení a rozhodování každého z nás lze velice snadno ovlivnit, a to například i zcela jednoduchou věcí:

I teplota předmětu drženého v ruce může ovlivnit náš celkový úsudek. Jeden ze světových experimentů například uvádí, že hrnek s teplou tekutinou ovlivní druhou osobu natolik, že vás bude vnímat jako sympatičtější. A jak je to možné? V daném experimentu jeden asistent na univerzitě zastavoval na chodbě studenty a požádal je, aby mu podrželi hrnek s čajem. Někdy byl studený, jindy teplý čaj. Když se při vyhodnocení pokusu ptali studentů, jak na ně asistent působil, tak byl sympatičtější právě těm, kteří drželi hrnek s teplým čajem.

Takových pokusů existuje celá řada. Někdy jsou výsledky úsměvné, jindy až mrazivé. Opravdu jsme tak lehko ovlivnitelní? Jak tedy na nás bude působit člověk v pracovním kolektivu, který je nevrlý? Nebudeme po čase měnit naše jednání ke druhým?

A co naše děti? Ovlivňuje je to, na co se koukají v televizi? Budou mladé dívky žít s růžovými brýlemi na nose, čekat na svého vysněného prince a věřit, že láska vždy zvítězí, pokud se pravidelně dívají na romantické filmy či pohádky? Jaký potom bude střet s realitou?

A co chlapci koukající se pravidelně na „střílečky“, akční filmy, horory nebo kriminálky?

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno