Proč je důležité znát své role

banner

Co byste odpověděli na otázku, kým jste? Zmiňovali byste své zaměstnání, rodinu, koníčky, kterým se věnuje, příslušnost k národu nebo své vyznání? Možná ne, ale troufnu si říci, že spousta lidí by tak učinila. Každé ze zmíněného se totiž váže k určité roli, kterou v životě plníme. A někdy je těchto rolí i několik, mohou se jevit jako překrývající se nebo konfliktní. Každá z rolí je ale spojena s různým chováním a situacemi, různou definicí úspěchu a cestami k němu. 

Zkuste si vzpomenout, na jaké aktivity se během dne zaměřuje. Během práce, ať už jste podnikatel nebo zaměstnanec, se věnujete primárně zajištění dostatečného výdělku k pokrytí životních nákladů. Můžete ovšem zároveň vykonávat role další. Jako kolega a spolupracovník se snažíte udržet si dobré vztahy s kolegy, budovat týmovou atmosféru a příznivé pracovní prostředí. Jste-li ale zároveň nadřízeným, musíte být vůči svým podřízeným i autoritou a upřednostit zájmy firmy, či svého podniku, a to i za cenu, že ne vždy budete moci naplnit některé potřeby podřízených. V rámci rodiny pak můžete vystupovat například jako rodič, který se snaží své děti povzbuzovat, ale zároveň jim ukázat i zdravé hranice – jako partner se zase věnujete empatickému oceňování dobrých vlastností partnera, ale zároveň se učíte s respektem přijímat všechny jeho ve vašich očích špatné vlastnostmi, aniž byste ho utlačovali. 

Vyjasněním a konkrétním formulováním toho, co od sebe samého očekáváme v každé životní roli nám umožňuje zpětně vyhodnotit, jak dobře si v každé roli vedeme. Zda to, co v rámci nich děláme naplňuje očekávání, která od sebe máme. A pokud ne, umožní určit, pomocí jakých kroků se ke stanovenému cíli dostat. Co dělat jinak. 

Jedním z možných kroků je třeba stanovit si pro každou roli několik dílčích a krátkodobějších cílů. Díky tomu, že máme role už jasně artikulované mohou být tyto cíle již konkrétní. Takže místo toho, abyste si kupříkladu stanovili, že budete lepším lektorem, si můžete pokládat otázku, zda testy, které využíváte, zjišťují to co mají – nebo zda se při ústním zkoušením zaměřujete skutečně na obsahovou stránku výpovědi, nebo se necháte unést spíše stylem projevu. S takto jasně vytyčenými možnostmi pro změnu se můžete zaměřit například na přehodnocení podoby oněch testů nebo na možnost přechodu z ústního na písemné zkoušení. Podobně stanovit si cíl „být lepším bratrem“ je docela vágní, ale „pomoct svému bratrovi zahájit podnikání“ už zní jako konkrétnější představa o tom, jak přesně mohu být lepším bratrem.

Znalost mých rolí pomáhá udržet je oddělené, když je potřeba. Umožní vystoupit na povrch těm, které jsou v daném okamžiku potřebné, a naopak dát prostor jiným v dalších situacích. Přemýšlení o rolích vám pomůže soustředit se na daný okamžik, což může být užitečné pro kohokoli. Věnujte občas několik minut tomu, abyste zjistili, jaké role hrajete a jak dobře je hrajete.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.