Jak číst řeč těla? I. díl – Postoj

Podle výzkumu amerického vědce Alberta Mehrabiana tvoří slova pouze 7% našeho celkového sdělení. Zbývající část připadá právě neverbální komunikaci – tónu hlasu, mimice, gestům apod. Nezřídka se stává, že tělo tvrdí něco jiného než pronesené věty – porozumění základům řeči těla Vám tedy může značně usnadnit jednání s lidmi – ať už na pracovišti či mimo něj.

Komunikace beze slov

Non verbální projevy dovedou často prozradit o skutečných myšlenkách člověka mnohé. Že lže, raději by teď byl úplně jinde, nebo že ho Váš proslov k uzoufání nudí, i když se usilovně snaží tvářit zaujatě.

Zásadním aspektem řeči těla je fakt, že většinou není vědomě ovládána. Ačkoliv ji samozřejmě vědomě ovládnout lze, málokdo dokáže tělem klamat věrohodně. Důležité je také vnímat neverbální projevy jako celek, ne odděleně – stejná gesta mohou značit několik různých věcí v závislosti na kontextu.

Drž se ode mě dál!

V různých společenských situacích lidé zaujímají odlišné vzdálenosti. Zamilovaný mladík se ke své družce bude jistě tisknout mnohem blíže než ke své nadřízené na pracovním meetingu. Z pouhé blízkosti dvou lidí můžeme tedy často usuzovat o blízkosti jejich vzájemného vztahu. Porušení těchto „nepsaných pravidel“ o vhodné vzdálenosti pak může vést k četným nedorozuměním.

Řada lidí je totiž citlivá k narušení osobního prostoru – přiblížení se do jejich osobní (cca 1,2m od těla) či dokonce intimní zóny (cca 45cm od těla) pak může působit ofenzivně či vlezle a vyvolat ustrašenou nebo agresivní reakci. Proto je nutné si dávat pozor, aby náš projev jejich prostor nenarušil. Záleží však také na kulturních aspektech – kdo viděl vřelé přivítání dvou Řeků, nebo naopak odměřený pozdrav dvou Britů, dá mi jistě za pravdu.

Ruce jako štít

Rovněž celková pozice těla prozradí mnohé – překřížené ruce či nohy mohou značit defenzivní či odmítavý postoj. Podobně člověk, podvědomě se skrývající za bariérou – hranou stolu či deskami v náručí – se nejspíš bezděky snaží zachovat si odstup – například proto, že se cítí být ohrožen.

Rozpažené ruce s otevřenými dlaněmi naopak značí přátelský a otevřený postoj – otevřené, prázdné dlaně odpradávna symbolizovaly: „Nejsem ozbrojen, přicházím v míru.“

No a pokud se během porady kolega  rozvalí na své židli a odhalí slabiny, můžeme předpokládat, že si svým tvrzením je velmi jistý – jde totiž o typický  projev pocitu moci.

Autorem obrázku o osobních zónách je Jean-Louis Grall.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJsou firemní hodnoty přežitek?
Další článekÚspěšná obchodní jednání – To je můj cíl!
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.