REKONSTRUKCE VLASTNÍ HODNOTY

Co si pod tímto názvem představit? Psychologický zážitkový výcvik Rekonstrukce vlastní hodnoty je online vzdělávací program zaměřený na vás jako osobnost, a to nejen v profesním, ale především v osobním životě a na vaše rodinné, partnerské, osobní i pracovní vztahy, a hlavně na váš vztah k sobě samému.

Čeká vás celkem 11 videopřednášek, ve kterých jsou probírána témata jako identita a role, struktura procesu učení, emoce a potřeby, vnímání, porozumění a vytváření vztahů, nenásilná a konstruktivní komunikace, ego-obranné mechanismy, styly myšlení, rekonstrukce vlastní hodnoty, vyjednávání, prezentační dovednosti a mnoho dalších.

Online kurzy

Identita a role

Podíváte se na rozdíl identity a role ve vašem životě. Naučíte se, jak se rozvíjet pomocí zkušeností a rozeznávat a pojmenovávat emoce.

Emoce jako základ všeho

Budete rozvíjet svou schopnost empatie a v neposlední řadě se naučíte škálovat emoce.

Vztah - porozumění a důvěra

Naučíte se jednoduché techniky pro navození porozumění v pracovních i partnerských vztazích a kouzlo nenásilné a konstruktivní komunikace a možnosti jejího využití.

Nesoudící vědomí aneb nedejte na první pohled I.

Rozeznávání a pojmenování emocí už zvládáte na sobě i na druhých – učíte se tedy vnímat druhé a nesoudit.

Nenásilná komunikace aneb nedejte na první pohled II.

Rozšiřujete své poznatky o nenásilné komunikaci – potvrzování, aktivní naslouchání, vlastní pozorování, sdílení emocí a mnoho dalšího.

Ego-obranné mechanismy -ego menší než identita

Projdete si metody ego obranných mechanismů a budete obohaceni o poznatky týkající se manipulace a toho, jak se jí bránit. A možná i toho, jak ji využívat ve svůj prospěch.

Proces učení - naučte se přijímat informace

Seznámíte se se strukturou procesu učení a s oblastmi, které do ní patří. Projdete principy učení a rozvoje, dozvíte se, jak extrahovat zkušenosti a jak se rozvíjet každý den.

Naučte se dívat očima psychologa

Jde o poznání toho, co je pro člověka v jeho životě důležité, jaké emoce ve svém životě prožívá, jakým způsobem je hodnotí, a o následné zjištění, jak člověk nahlíží na své silné i slabé stránky, co by si u sebe přál změnit, a čeho si naopak na sobě cení.

Styly myšlení - proč jsou bohatí stále bohatší

Získáte nový socioekonomický pohled. Styly myšlení vám budou přiblíženy pomocí 4 kvadrantů – zaměstnanec, OSVČ, majitel firmy a investor. Tyto kvadranty jsou definovány způsobem myšlení.

Umění přednášet a prezentovat

Dozvíte se principy rozdílnosti ve vystupování, a to od malých, středních a velkých skupin až po konferenční skupiny lidí.

Rekonstrukce
vlastní hodnoty

Cílem této lekce je uvědomění si toho, kde právě teď jste, co se děje a proč se to děje a zda jste s tím v souladu. Jste uvnitř celiství rozumíte tomu, jak se cítíte a víte, jakým způsobem se dál rozvíjet pomocí kompetencí.

Chcete vědět víc?

Navštivte oficiální stránky kurzu REKONSTRUKCE VLASTNÍ HODNOTY

Kde nás najdete?

Adresa

University of Applied Management

Cejl 40/107, 602 00 Brno, budova C, 3. patro

 

Kontaktujte nás

Telefon: (+420) 606 603 966

E-mail: studydep@uam.university

otevírací doba

po-pá 08:00 – 16:00

sledujte nás