Role a kompetence ve firmě

Slovem kompetence se dneska ohání každý. Ne každý už ale ví, co to znamená. A jen málokdo to ví natolik dobře, aby dokázal pracovat nejen se svými kompetencemi, ale i s kompetencemi svých podřízených. Nenaplněná očekávání jsou přitom často důsledkem špatně nastavených kompetenčních rámců a neschopnosti poučit se z minulých chyb. S kompetencemi se ale nesetkáváme výlučně ve firemním prostředí, týkají se i našeho osobního života.

Časová osa

1:43 – Firma jako švýcarské hodinky?
14:10 – Kompetence a naplnění očekávání
23:12 – Kompetence ve firemní praxi
32:08 – Jak je důležité umět pracovat s lidmi?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekVedoucí s velkým „V“
Další článekEmoce v našem životě
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.