Síla reklamy – Sugesce v praxi

Reklamy, billboardy, znělky, politické kampaně, bulvár a promo akce. To vše jsou různé nástroje, které nás mají za úkol o něčem přesvědčit. Mají nám pomocí sugesce vnuknout potřebu nebo názor, že právě to co prodávají, nabízejí nebo propagují, je věc bez které nemůžeme žít. Snaží se nás přesvědčit o tom, že všechny ostatní politické strany jsou proti našim zájmům a že zpěvačka na titulní straně je skutečně talentovaná a krásná.

Reklama je jeden z nejpraktičtějších a nejčastěji využívaných způsobů sugesce. Pracuje s naším podvědomím. Více či méně nenápadně nám podsouvá svůj záměr. Vkládá myšlenku, kterou přijmeme nevědomky za svou. Opakováním nás přesvědčí o pravdě. Tento jev se nazývá opakovaná sugesce. Sugesce, kterou na nás uplatňuje reklama, je z hlediska psychologie snadno vysvětlitelná. A také lehce použitelná.

Stačí zaujmout naši pozornost, navodit emoce jako je radost, pomocí vtipu nebo naopak vzbudit obavy. Strach z neblahého důsledku jízdy v nedostatečně vybaveném autě bez airbagů, v nás zanechá silný dojem, ošklivá bouračka na televizní obrazovce nás donutí přemýšlet o našem vozidle a na nějakou dobu nás přiměje plně respektovat doporučenou rychlost a jízdní vlastnosti automobilu. Reklama na bělící pastu na zuby nás donutí prohlédnout si pečlivě svůj chrup před zrcadlem. Roztomilé miminko z reklamy na dětské pleny zase vykouzlí úsměv na tváři a vzbudí pocit něhy. Pozorovali jste někdy na sobě tyto reakce? Jsou přirozeným dopadem reklamy. Zkuste se někdy vědomě pozastavit nad tím, co z reklamy pocítíte, co vyzařuje.

Zoon Politicon

Vidíme-li u ostatních určitý produkt, bereme jako automatické, že bychom ho měli mít taky. Je to jednoduché. Člověk je tvor společenský, to věděl  již Aristoteles. A jako takový se snaží do společnosti zapadnout. Být oblíbený a plnohodnotný člen sociálního celku. Jako takový je člověk tvor zvyklý napodobovatchování ostatních, v zájmu svého vlastního přežití. Je to něco jako pravěký instinkt z dob, kdy včasný útěk rozhodoval o možnosti zachránit se. Pokud jeden člověk utíká o život, je logicky nejlepší utíkat mu v patách a nečekat až bude na dohled zdroj nebezpečí. Prohlédnout si tygra zblízka by vás mohlo stát život. Zvědavost je až na druhém místě. Nečekejte a věřte instinktům.

Opakování matka moudrosti

Napodobování věcí, které vidíme a slyšíme kolem sebe, je základem naší kultury. Je to důvod existence módy, kulturních trendů, hudebního vkusu, různých historických etap oblíbených žánrů, popularity seriálů a životního stylu známých osobností. Lidé napodobují to, co je jim opakovaně předkládané. To se stává známým a blízkým. Stává se to normou pro život a nezbytností pro společenskou existenci.

Jen málokdo si libuje v izolaci a samotě. Jen velmi malé procento populace dokáže zvládnout tlak svého okolí a vědomě se vyčlenit a odlišit. To většinou není samo o sobě projevem silné vůle. Spíše nezájmu a snahy ignorovat společenské pořádky a normy. I to je módní postoj, který se může šířit.

Jakým trendům a reklamě jste podlehli vy? Stydíte se za ně, když si sílu reklamy nyní uvědomujete, nebo vás uklidní vědomí, že se jedná o naprosto přirozenou reakci na sugestivní podnět?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner