Skutečný leader zná teorie leadershipu

Skutečně efektivním leadrem může být jen ten, kdo pochopil teorie leadershipu. Jednotlivé teorie se vyvíjely v závislosti na akademickém poznání a můžeme je rozdělit do čtyř etap –  teorie zaměřené na rysy, teorie stylů vedení, teorie situačního vedení a teorie nového vedení. Každá etapa rozšířila a obohatila znalosti předešlé etapy a schopný leader by měl být schopen vstřebat informace všech etap, zkombinovat je, a sám si zvolit postup, který mu nejvíce vyhovuje.

Teorie stylů vedení

Tyto teorie se snaží odhalit, který styl vedení lidí je ten nejlepší. Je těžké říci, který to je. Vždy záleží na dané organizaci, skupině lidí, firemní kultuře a dalších faktorech. Existují však 3 základní styly vedení:

Autoritativní styl – moc rozhodování je plně v rukou leadera, který svým pracovníkům dává přesné instrukce, co, jak a kdy mají splnit. V organizaci dochází pouze k jednosměrné komunikaci a pracovníci nemají žádnou pravomoc podílet se na řízení organizace. Velice vhodný je tento styl řízení v době krize.

Demokratický styl – typickým rysem tohoto stylu je spolupráce nadřízeného s podřízenými. Leader deleguje podstatnou část svého řízení na své zaměstnance. Poslední slovo a celková zodpovědnost je však na samotném leaderovi.

Styl laissez-faire – charakteristikou tohoto stylu je vysoká volnost a autonomie zaměstnanců. Leader přenechává většinu své autority podřízeným, nechává zaměstnance rozhodovat o konkrétních postupech a po celou dobu pouze kontroluje průběh práce.

Teorie 4S

Výše uvedené styly jsou všeobecně známé a patří mezi klasické dělení stylů řízení. V návaznosti na ně vytvořil Rensis Likert Teorii 4S, kde popsal jednotlivé styly řízení následovně:

Systém 1 ‒ exploativně („vykořisťovatelsko“)-autoritativní – styl je velice podobný autoritativnímu stylu vedení, ve kterém neexistuje diskuze. Leader rozdává rozkazy a pod výhružkou trestu motivuje své zaměstnance k jejich plnění. Leader ignoruje požadavky zaměstnanců a vyžaduje od nich tvrdou disciplínu.

Systém 2 ‒ benevolentně („laskavě“) autoritativní – systém opět vychází z autoritativního stylu řízení, nicméně leader zde vystupuje jako „laskavý otec“, který ví, co je potřeba udělat pro blaho firmy a kolektivu.

Větu, kterou od takového leadera můžete slyšet je: „To nejlepší, co teď můžete podniknout, je poslechnout mě.

Systém 3 – konzultativní – Tento systém se již více přibližuje demokratickému stylu řízení, kdy leader rozhoduje na základě diskuze se svými podřízenými. Tu ovšem nemusí brát v potaz. Tento styl je pak využíván kreativnějšími leadery.

Systém 4 – participativně-skupinový – V tomto systému je kladen důraz na skupinové rozhodování. Účastní se jej všichni zaměstnanci, kteří nakonec sami najdou to nejlepší možné řešení daného problému. Dle autora těchto stylů Likerta je tento styl typický pro ty nejúspěšnější leadery.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner