Společnost

„Nemusíte se obávat toho, že na vás vaše vlastní společnost bude nahlížet jako na člověka. Vy to chcete. Lidé nevěří společnostem, věří lidem.“ Stan Slap

Tato část vašeho obchodního plánu bude v zásadě odpovídat na tyto dvě otázky:

  1. Kdo jste?
  2. Co máte v plánu dělat?

Zodpovědět tyto otázky stručně, přímo a jednoduše by vám mělo poskytnout více než dostatečný úvod do toho, proč jste se vlastně rozhodli podnikat, v čem jste jiní, jakými nesčetnými přednostmi oplýváte a proč je dobré vám dát důvěru ve chvíli, kdy si žádáte investice do svého podnikání.

Je to také dobrá příležitost, pokud jste tak již neučinili, zhodnotit a dát na papír některé z dosud neurčených aspektů vašich podnikatelských principů, ideálů a kulturních filozofií, které vám umožní lépe uchopit vlastní firemní identitu. Proto zde jsou některé zřejmé a nezbytné aspekty, které vám v tom pomohou:

  • Struktura vašeho podnikání (např. společnost ve výlučném vlastnictví, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost)
  • Datum vzniku vaší firmy
  • Podstata vašeho podnikání (co prodáváte?)
  • V jakém výrobní odvětví se pohybujete?
  • Obchodní vize, poslání a hodnoty
  • Základní informace o vaší firmě nebo její historii
  • Obchodní cíle (krátkodobé i dlouhodobé)
  • Tým

Zde je několik tipů, které vám pomohou pustit se do některých z těch složitějších aspektů, uvedených výše:

Obchodní vize, poslání a hodnoty

To je ta chvíle, kdy se opravdu začnete dostávat až na dřeň toho, proč vaše firma existuje, v co věříte, že dosáhnete, a co vlastně pro to hodláte snést a obětovat. Postavte se tomu čelem. Jako začínající a zatím nezkušená společnost se dozvídáte každý den mnoho jak o sobě, tak i o svých zákaznících. Což ale rozhodně neznamená, že cokoli nyní řeknete, bude vytesáno do kamene jako neměnný fakt. Vyplývá z toho jen to, že je žádoucí si uvědomit a určit výchozí bod, na němž budete dále stavět.

Za prvé, je důležité si ujasnit hodnoty. Stručně řečeno to znamená brát v úvahu všechny různé zúčastněné strany, kterým je vaše společnost odpovědná, což zahrnuje vlastníky, zaměstnance, dodavatele, zákazníky a investory. Nyní zvažte, jak byste chtěli, aby v ideálním případě vypadala spolupráce s některou z těchto zúčastněných stran. Udělejte si seznam a vaše základní hodnoty by se již měly začít vynořovat.

V této chvíli můžete vytvořit své „prohlášení o poslání“. Když se podíváme blíže na zoubek jednotlivým slovům, zjistíme, že „poslání“ je definováno jako důležitý cíl nebo účel, který je doprovázen silným přesvědčením. „Prohlášení“ nebo „výrok“ (z angl. statement) –  zde je popsán jako jedna jediná věta nebo tvrzení. Co to tedy znamená? V prohlášení o vašem poslání by mělo být řečeno přesvědčivým způsobem, proč vaše firma existuje, a tento důvod popište ne více nežli jednou větou. Čím stručnější budete, tím lépe.

Zde je pár rad, jak vytvoříte dobré prohlášení o vašem poslání, tedy co dělat a co nedělat:

Co dělat:

Vytvořte něco, co spojuje jak zaměstnance, tak i zákazníky

Zaměřte se na to, ať vás přiblíží – nechte se poznat

Zdůrazněte vaše hodnoty

Dosahujte hmatatelných výsledků

Kráčejte za konkrétním cílem

Co nedělat:

Nezahlcujte velkým množstvím neužitečných informací

Nevytvářejte dlouhé slohy

Nebuďte příliš obecní

Dejte si pozor, ať prohlášení není matoucí

Příklad špatně napsaného prohlášení o poslání společnosti: General Motors

„G.M. je nadnárodní společnost zabývající se sociálně odpovědnými operacemi po celém světě. To znamená, že se zaměřuje na poskytování produktů a služeb takové kvality, že naši zákazníci obdrží zboží a služby mimořádné hodnoty, zatímco naši zaměstnanci a obchodní partneři budou společně sdílet úspěch a naši akcionáři mají trvalou jistotu v nadprůměrné návratnosti svých investic.“

Příklad dobře napsaného prohlášení o poslání společnosti: Nike

„Přinést inspiraci a inovaci pro každého sportovce na světě.“

Jakmile máte dopsáno, můžete přejít k tvorbě „prohlášení o své vizi“. Opět začneme tím, že si napřed definujeme, co slovo vize znamená. Jedná se o „akt předvídání toho, co bude nebo může být.“ Představte si, jaký vliv ve světě bude mít vaše firma, jakmile dosáhnete své vize. Nyní svou vizi vyjádřete slovy. Zde nemusíte být tak struční jako v prohlášení o poslání vaší společnosti, ale přesto je žádoucí vejít se max. do tří vět. Ujistěte se, že každý, kdo si prohlášení přečte, ucítí některou z těchto emocí: inspiraci, naději, oddanost a úžas.

Stejně jako u prohlášení o poslání máme zde pro vás doporučení co dělat a co nedělat:

Co dělat:

Napište to přesvědčivě

Nebojte se detailů

Předestřete zamýšlený konečný výsledek

Zdůrazněte, proč vaše společnost existuje

Co nedělat:

Vyvarujte se mdlého a nevýrazného popisu

Nebuďte příliš obecní

Nezapomeňte na inspirující aspekt prohlášení

Pozor na nesmyslnost a absurdnost

Příklad špatného sdělení vize: Dell

„Být tou nejúspěšnější počítačovou společností na světě a poskytovat našim zákazníkům to nejlepší na trzích, kde působíme.“

Příklad dobrého sdělení vize: Amazon

„Naší vizí je být tou nejvíce zákaznicky orientovanou společností na světě. Vybudovat místo, kam lidé mohou přijít, aby nalézali a objevovali vše, co by si mohli chtít koupit online.“

Obchodní cíle (krátkodobé i dlouhodobé)

Nyní, když jste již zodpověděli ty veledůležité otázky pro podnikání –  „co“ a „proč“, nastal čas přejít k otázce „jak“. Poté, co jste přišli na svou vizi a poslání, je ta správná chvíle, abyste si stanovili, jak je uskutečníte a vdechnete jim život. Je vám více než jasné, že je to zapotřebí udělat chytře a elegantně, prostě SMART.

S – specific – konkrétní, přesný

M – measurable – zřetelný

A – actionable – schopný činu

R – realistic – reálný

T – time-frame – časový rámec

A nyní si pojďme definovat časové osy pro vaše podnikatelské počiny. Krátkodobá časová osa určuje příštích 9 až 12 měsíců, přičemž dlouhodobá by typicky měla odkazovat na příštích 1 až 5 let.

Tým

To je místo, kde se střetává vaše vědomí toho, co děláte a kam jdete, se správnou kombinací talentu a zkušeností, které vám umožní, aby se to všechno skutečně stalo. V této části si můžete zvýraznit klíčové členy svého manažerského týmu, stejně jako jejich platy, jakož i seznam svých poradců či lidí, co jsou v tom spolu s vámi. Nezapomeňte na případné externí poskytovatele profesionálních služeb v oblasti práva nebo účetnictví. A v neposlední řadě zvažte, jaké pozice budete v dohledné době obsazovat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner