Co přispívá ke šťastnému partnerství a manželství?

Láska nám přináší pocity štěstí. Existuje mnoho podob lásky, jedna z nejkrásnějších a nejhlubších je ta partnerská. Láska je jedním z faktorů, které přispívají ke šťastným vztahům. V jakých oblastech je potřeba se rozvíjet a o co pečovat, aby vztah fungoval?

Láska

Bez samotné lásky by partnerství nemohlo být úplné. Láska může být chápana dvěma způsoby. Je to emoce, která je spojena s pozitivním dlouhodobým prožíváním. Umožňuje nám pocit radosti a spokojenosti. Lásku můžeme také definovat projeveným chováním. K. Lihtová se zaobírala vztahem mezi zdravím a fyzickou nákloností, jako je objetí. Láskyplné doteky vzbuzují příjemné pocity, které mají dlouhodobější efekt. Souvisí to s hladinou oxytocinu, „hormonem lásky“ v krvi, který je po doteku s někým blízkým, vyplavován. Oxytocin zmírňuje stres, proto přispívá ke zdraví. Navíc umocňuje pocit důvěry a zamilovanosti.

Intimita

Člověk je společenským tvorem, který potřebuje své myšlenky a pocity sdílet se svými blízkými. O to více je tato potřeba intenzivní v partnerství. Intimita v sobě nese více složek, klíčový je pocit důvěry a pochopení, které nám druhá polovička umožní. Není důležitá jen blízkost fyzická, ale také duševní. Sdílení svého vnitřního světa s druhým nám přináší pocit souznění.

Pozitivní komunikace

To, jakým způsobem spolu pár mluví, jakým způsobem na druhého reaguje a řeší problémy, významně ovlivňuje vztah. Páry, které jsou při komunikaci více pozitivní, dokážou také efektivněji řešit problémy a jsou šťastnější. Partneři, kteří používají pozitivní komunikaci, bez obviňování a kritiky jsou otevřeni nápadům, společně pracují na dobrém řešení. Důležitá je také schopnost aktivního naslouchání, kdy se partneři snaží naplno porozumět tomu, co se jim druhý snaží sdělit. Šťastní partneři se dokáží podívat na situaci z pohledu toho druhého, dokáží se domluvit a kompromisu, nebo přizpůsobit parteroví, pokud je daná věc pro druhého důležitá.

Společný čas

Pro vztah je důležité s druhým trávit čas. Vztahy na dlouhou vzdálenost často nemají velkou úspěšnost a po čase se rozpadají. Jak bylo uvedeno výše, pro vztah je důležitá intimita i fyzická blízkost. Ty se však obtížně rozvíjejí, pokud spolu partneři netráví dostatek času. Společné zážitky budují závazek obou partnerů, ujišťují partnery o vzájemné náklonnosti a porozumění. Díky společným zážitkům se buduje společná historie páru, investované úsilí, čas, také nadšení a vzrušení z prožitých aktivit zvyšuje pozitivní emoce, které jsou spojené s druhým partnerem. Společně strávený čas, tak udržuje kvalitu vztahu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner