Strach jako každodenní společník

Každý z nás má svá omezení a slabiny. Je to zcela přirozené a lidskému pokolení vlastní. Největší omezení a překážky nám klade naše vlastní psychika. Jsou to limity, které nemůžeme sami zcela ovlivnit. Řeč je o fóbiích. Fóbií trpí zhruba 10% populace.

Fóbie je úzkostná porucha, chorobný strach bez jakéhokoli logického vysvětlení. Strach z různých věcí, situací a míst. Bohužel v mnoha případech nám mohou fóbie zcela zkomplikovat i jednoduché každodenní povinnosti. Strach, který kvůli fóbii prožíváme z dané věci je totiž v kritickou chvíli zcela ochromující. Zbaví nás logického myšlení a omezí naše možnosti skrze fyzické projevy nevolnosti.

Strach jako každodenní společník

Nejčastějšími projevy fóbie je zrychlený tep, bušení srdce a pocit, že vám brzy vyskočí srdce z hrudi. Dále také zrychlené dýchání a s tím související pocit na omdlení. Nedostatek kyslíku v mozku. Fóbický strach vyvolává závratě, sucho v ústech, rychlé střídání pocitu horka nebo zimy. Návaly a třes rukou nebo dokonce celého těla. Tyto projevy nezle ignorovat.

Pokud trpíte nějakou z fóbií, zcela jistě jste si tohoto problému vědomy. Bohužel máte jen omezené možnosti. Osoby trpící fóbií provází celý jejich život nejistota, obava ze ztráty kontroly, ztráty vědomí nebo dokonce smrti. Samotné pomyšlení na strach nahánějící věc nebo situaci vyvolává úzkost a slabost. Léčba je možná pomocí psychofarmak (většinou antidepresiv) nebo psychoterapií a hypnózou.

Co je příčinou?

Fóbie nejčastěji vznikají na základě traumat a nepříjemných zážitků v raném dětství. Někteří odborníci se přiklánějí také k možnosti vzpomínek na nepříjemné zážitky nebo tragickou smrt z minulého života.

Fóbie způsobené v dětství se občas mohou postupem času a dospívání utlumit až úplně vymizí. Větší problémy způsobují opravdu silné nepříjemné zážitky, které zapříčíní přetrvávající chronickou poruchu. Často jsou záminkou pro vznik fóbie poruchy pozornosti nebo charakterové vlastnosti. Labilnější a silněji emocionálně prožívající lidé mají větší náchylnost ke vzniku fóbií.

Nejčastější fóbie

Nejznámější z těchto fóbií je zcela jistě klaustrofobie, tedy strach z malých a uzavřených prostor. Výtahy, jeskyně, malé sklepy, ale i záchodové kabinky mohou být problémem. O něco méně omezující je arachnofobie, strach z pavouků. Oproti těmto známým a rozšířeným obavám, existují také fóbie více kuriózní.

Například:

Aerofobie – z létání

Agorafobie – z otevřených prostorů

Akrofobie – z výšky

Algofobie – z bolesti vlastní i cizí

Androfobie – z mužů (u žen)

Antlofobie – z povodně

Ataxofobie – ze špíny nebo nepořádku

Autofobie – ze sebe sama, z vlastní osoby

Basifobie – z chůze

Batofobie – z hloubky

Belonefobie – z jehly

Bibliofobie – z knih

Coulrofobie – z klaunů

Demofobie – z davu lidí

Démonofobie – z démonů, duchů či strašidel

Dromofobie – z ulic

Entomofobie – z hmyzu

Equinofobie – z koní

Eremofobie – ze samoty

Filemafobie – z líbání

Gamofobie – ze sňatku

Gnomofobie – z vědců a vzdělanců

Gynofobie – z žen (u mužů)

Harpaxofobie – ze zlodějů

Hematofobie – z krve

Hierofobie – z posvátných věcí

Humanofobie – z lidí

Hypegiafobie – ze zodpovědnosti

Hypnofobie – ze spánku

Kakorafiafobie – ze selhání

Kakotechnofobie – z toho, že si člověk počíná nemotorně

Kleptofobie – z krádeže, oloupení

Lyssofobie – ze vztekliny

Musofobie – z myší

Mysofobie – ze špíny

Nosofobie – z nemocí a jejich následků

Obesofobie – z tloustnutí

Ofidiofobie – z hadů

Papafobie – z papeže

Patofobie – z nemoci, choroby

Pedofobie – z dětí

Pyrofobie – z ohně

Scopofobie – z pohledů druhých

Sociální fobie – ze sociálního (mezilidského) kontaktu

Tafefobie – z možnosti být pohřben za živa

Teofobie – z božího hněvu

Thanatofobie – ze smrti

Tokofobie – z porodu (u žen)

Trichofobie – z vlasů nebo chlupů (například v pokrmech)

Vomitofobie – ze zvracení

Xenofobie – z cizinců

Zoofobie – z určitých zvířat

Předchozí článekCanisterapie, oddanost léčí
Další článekJak pracuje náš mozek?
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.