Strach jako každodenní společník

Každý z nás má svá omezení a slabiny. Je to zcela přirozené a lidskému pokolení vlastní. Největší omezení a překážky nám klade naše vlastní psychika. Jsou to limity, které nemůžeme sami zcela ovlivnit. Řeč je o fóbiích. Fóbií trpí zhruba 10% populace.

Fóbie je úzkostná porucha, chorobný strach bez jakéhokoli logického vysvětlení. Strach z různých věcí, situací a míst. Bohužel v mnoha případech nám mohou fóbie zcela zkomplikovat i jednoduché každodenní povinnosti. Strach, který kvůli fóbii prožíváme z dané věci je totiž v kritickou chvíli zcela ochromující. Zbaví nás logického myšlení a omezí naše možnosti skrze fyzické projevy nevolnosti.

Strach jako každodenní společník

Nejčastějšími projevy fóbie je zrychlený tep, bušení srdce a pocit, že vám brzy vyskočí srdce z hrudi. Dále také zrychlené dýchání a s tím související pocit na omdlení. Nedostatek kyslíku v mozku. Fóbický strach vyvolává závratě, sucho v ústech, rychlé střídání pocitu horka nebo zimy. Návaly a třes rukou nebo dokonce celého těla. Tyto projevy nezle ignorovat.

Pokud trpíte nějakou z fóbií, zcela jistě jste si tohoto problému vědomy. Bohužel máte jen omezené možnosti. Osoby trpící fóbií provází celý jejich život nejistota, obava ze ztráty kontroly, ztráty vědomí nebo dokonce smrti. Samotné pomyšlení na strach nahánějící věc nebo situaci vyvolává úzkost a slabost. Léčba je možná pomocí psychofarmak (většinou antidepresiv) nebo psychoterapií a hypnózou.

Co je příčinou?

Fóbie nejčastěji vznikají na základě traumat a nepříjemných zážitků v raném dětství. Někteří odborníci se přiklánějí také k možnosti vzpomínek na nepříjemné zážitky nebo tragickou smrt z minulého života.

Fóbie způsobené v dětství se občas mohou postupem času a dospívání utlumit až úplně vymizí. Větší problémy způsobují opravdu silné nepříjemné zážitky, které zapříčíní přetrvávající chronickou poruchu. Často jsou záminkou pro vznik fóbie poruchy pozornosti nebo charakterové vlastnosti. Labilnější a silněji emocionálně prožívající lidé mají větší náchylnost ke vzniku fóbií.

Nejčastější fóbie

Nejznámější z těchto fóbií je zcela jistě klaustrofobie, tedy strach z malých a uzavřených prostor. Výtahy, jeskyně, malé sklepy, ale i záchodové kabinky mohou být problémem. O něco méně omezující je arachnofobie, strach z pavouků. Oproti těmto známým a rozšířeným obavám, existují také fóbie více kuriózní.

Například:

Aerofobie – z létání
Agorafobie – z otevřených prostorů
Akrofobie – z výšky
Algofobie – z bolesti vlastní i cizí
Androfobie – z mužů (u žen)
Antlofobie – z povodně
Ataxofobie – ze špíny nebo nepořádku
Autofobie – ze sebe sama, z vlastní osoby
Basifobie – z chůze
Batofobie – z hloubky
Belonefobie – z jehly
Bibliofobie – z knih
Coulrofobie – z klaunů
Demofobie – z davu lidí
Démonofobie – z démonů, duchů či strašidel
Dromofobie – z ulic
Entomofobie – z hmyzu
Equinofobie – z koní
Eremofobie – ze samoty
Filemafobie – z líbání
Gamofobie – ze sňatku
Gnomofobie – z vědců a vzdělanců
Gynofobie – z žen (u mužů)
Harpaxofobie – ze zlodějů
Hematofobie – z krve
Hierofobie – z posvátných věcí
Humanofobie – z lidí
Hypegiafobie – ze zodpovědnosti
Hypnofobie – ze spánku
Kakorafiafobie – ze selhání
Kakotechnofobie – z toho, že si člověk počíná nemotorně
Kleptofobie – z krádeže, oloupení
Lyssofobie – ze vztekliny
Musofobie – z myší
Mysofobie – ze špíny
Nosofobie – z nemocí a jejich následků
Obesofobie – z tloustnutí
Ofidiofobie – z hadů
Papafobie – z papeže
Patofobie – z nemoci, choroby
Pedofobie – z dětí
Pyrofobie – z ohně
Scopofobie – z pohledů druhých
Sociální fobie – ze sociálního (mezilidského) kontaktu
Tafefobie – z možnosti být pohřben za živa
Teofobie – z božího hněvu
Thanatofobie – ze smrti
Tokofobie – z porodu (u žen)
Trichofobie – z vlasů nebo chlupů (například v pokrmech)
Vomitofobie – ze zvracení
Xenofobie – z cizinců
Zoofobie – z určitých zvířat


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekCanisterapie, oddanost léčí
Další článekJak pracuje náš mozek?
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.