Tréma: Co může pomoci?

V průběhu života se člověk setkává s mnoha stresujícími, důležitými nebo obtížnými situacemi. Jednou z reakcí na takovou situaci může být tréma. Kdy se často objevuje? A jak s ní lze bojovat?

Tréma je přehnaný anticipovaný strach projevující se v situacích, které jsou pro člověka důležité nebo náročné. Často se jedná o situace, kdy člověk vystupuje před větším počtem lidí, při prezentaci, zkoušce, před důležitým sportovním výkonem, nebo při pracovním jednáním. Projevy trémy mohou být velmi individuální. Jedná se např. o zvýšený tlukot srdce, pocení, sucho v ústech nebo třes.  Tréma může souviset se strachem z neúspěchu, ze ztráty prestiže nebo ze zklamání okolí.

Tréma však nemusí být jen negativní. Může upozornit na důležité situace, může být signálem toho, že nám na dané věci záleží a je pro nás důležitá. Přesto může také negativně ovlivňovat kvalitu života a zabraňovat dosažení stanovených cílů. Tréma se může postupně prohlubovat, z méně hlubokého strachu se může stát fobie. Pokud se člověk vyhýbá nepříjemným situacím, může to zvětšit strach z dané situace. Pocit kontroly nad situací může pomoci při překonávání strachu.

Základem je přijmout strach, ten je přirozenou reakcí organismu. Neznamená to však, že strach nemůžeme zvládnout a nic s ním udělat. Přijetí strachu je prvním krokem v boji s trémou. Je důležité věřit, že jeho překonání máte ve svých rukou. Pomoci také může uvědomění, že ani případný neúspěch není katastrofou. K většině cílů se lze dostat různými způsoby, přínosné tedy může být vystoupit ze stereotypů a zvažovat různé možnosti, které se naskytají. Motivující a zároveň uklidňující může být také odměna, kterou si člověk může dopřát, ať už bude výsledek snažení jakýkoli.