Tréma – Co může pomoci?

V průběhu života se člověk setkává s mnoha stresujícími, důležitými nebo obtížnými situacemi. Jednou z reakcí na takovou situaci může být tréma. Kdy se často objevuje? A jak s ní lze bojovat?

Tréma je přehnaný anticipovaný strach projevující se v situacích, které jsou pro člověka důležité nebo náročné. Často se jedná o situace, kdy člověk vystupuje před větším počtem lidí, při prezentaci, zkoušce, před důležitým sportovním výkonem, nebo při pracovním jednáním. Projevy trémy mohou být velmi individuální. Jedná se např. o zvýšený tlukot srdce, pocení, sucho v ústech nebo třes.  Tréma může souviset se strachem z neúspěchu, ze ztráty prestiže nebo ze zklamání okolí.

Tréma však nemusí být jen negativní. Může upozornit na důležité situace, může být signálem toho, že nám na dané věci záleží a je pro nás důležitá. Přesto může také negativně ovlivňovat kvalitu života a zabraňovat dosažení stanovených cílů. Tréma se může postupně prohlubovat, z méně hlubokého strachu se může stát fobie. Pokud se člověk vyhýbá nepříjemným situacím, může to zvětšit strach z dané situace. Pocit kontroly nad situací může pomoci při překonávání strachu.

Základem je přijmout strach, ten je přirozenou reakcí organismu. Neznamená to však, že strach nemůžeme zvládnout a nic s ním udělat. Přijetí strachu je prvním krokem v boji s trémou. Je důležité věřit, že jeho překonání máte ve svých rukou. Pomoci také může uvědomění, že ani případný neúspěch není katastrofou. K většině cílů se lze dostat různými způsoby, přínosné tedy může být vystoupit ze stereotypů a zvažovat různé možnosti, které se naskytají. Motivující a zároveň uklidňující může být také odměna, kterou si člověk může dopřát, ať už bude výsledek snažení jakýkoli.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner