Neustálé umění koncentrace a duševní odolnost

Každý z nás musí den co den čelit stále většímu přívalu informací a sdělení, která se na nás valí z nejrůznějších komunikačních kanálů. Digitalizace a technologický pokrok nám umožnily rychlou výměnu informací, na druhou stranu jsme k dosažení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Náš mozek se tedy musel naučit filtrovat všechny příchozí sdělení a vybírá si pouze ty shrnující. Musíme být schopni rozdělit přicházející informace na ty opravdu důležité a neužitečné.

A právě umění filtrovat tyto informace nám také napomáhá k tomu udržet si duševní zdraví a zvládat tak každodenní nápor informací. Pokud bychom nebyli schopni efektivně informace a úkoly třídit, pak nebude trvat příliš dlouho, než se u nás projeví některá z psychických nemocí či přímo syndrom vyhoření.

Hlavní problém pak spočívá v tom, že čím více informací máme, tím méně prostoru má náš mozek k tomu, aby se mohl soustředit a vyhodnocovat jednotlivé informace či se soustředit na práci.

Díky rozvoji technologií dnes můžeme o každém tématu najít neuvěřitelné množství informací. Na druhou stranu pak chybí technologie, které by pro nás mohly vybrat jen ty nejvhodnější a relevantní informace.

A právě ten, kdo dokáže filtrovat informace, zaobírat se jen těmi nejdůležitějšími a nenechat se ovlivnit přemírou sdělení, bývá vysoce duševně odolný. Vybudovat v sobě tuto dovednost ale není vůbec jednoduché a nestane se tak během několika dní.

Nadprůměrně duševně odolný člověk se dle psycholožky Amy Morinové vyznačuje určitými projevy svého chování. Kolik projevů vykazuje i vaše chování?

  • Umění vyvážit emoce a logické uvažování.
  • Neproduktivní činnosti pro ně neexistují, nestěžují si a neztrácejí čas zbytečnostmi.
  • Dokáží bojovat s vlastním strachem a překonávat jej.
  • Z každé složité životní či pracovní situace si berou ponaučení – vše zlé je pro něco dobré.
  • Jsou schopni pomoci druhým k úspěchu a zároveň jej s nimi oslavují.
  • Životní hodnoty a priority jsou to, na základě čeho se rozhodují.
  • Umí nést zodpovědnost za své činy.
  • Soustředí se na věci, které mají možnost ovlivnit.
  • Nezakrývají své nedostatky, ale pracují na jejich zlepšení.

Toto jsou jen některé vybrané rysy. Duševně silný člověk se nepozná jen na základně několika málo charakteristik jeho chování.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner