Pravidla pro vyplnění dotazníku a navazující soutěž

Organizátor soutěže
University of Applied Management Inc., odštěpný závod, IČ 03732177, se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 zapsaná u MS Praha, oddíl A, vl. 76985 a Institute of Applied Psychology, s.r.o., IČ 28299242 se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno zapsaná u KS Olomouc pod spisovou značkou C 58743.

Ustanovení

 1. Soutěž probíhá v době od 23. 12. 2019 14:00 do 3. 4. 2020. 18:00
 2. Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže, s účastí v soutěži a s podmínkami ochrany osobních údajů. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 3. Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně ani s jinou emailovou adresou; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.
 4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci či rodinní příslušníci University of Applied Management ani Institute of Applied Psychology.
 5. Zadání mailu a telefonního čísla není v dotazníku povinné, chcete-li se však zúčastnit v soutěži, uvedené údaje budeme potřebovat.
 6. Ceny v soutěži jsou rozděleny na základě pořadí, v jakém návštěvník vyplní dotazník. Pořadí pro výhru jednotlivých cen je uvedeno v jejich seznamu.
 7. Výhry v soutěži je možné vyzvednout na adrese University of Applied Management, Cejl 40/107, 602 00 Brno, kde vám je předá naše usměvavá recepční. Alternativně lze výhry zaslat poštou na adresu výherce. Převzetí výher je možné nejpozději 7 kalendářních dní po vyhlášení výherců.
 8. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
 9. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
 11. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžící, kteří vyplnili dotazník mimo dobu trvání soutěže.

V Brně dne 23. 12. 2019