Pravidla pro vyplnění dotazníku a navazující soutěž

Organizátor soutěže
University of Applied Management Inc., odštěpný závod, IČ 03732177, se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 zapsaná u MS Praha, oddíl A, vl. 76985 a Institute of Applied Psychology, s.r.o., IČ 28299242 se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno zapsaná u KS Olomouc pod spisovou značkou C 58743.

Ustanovení

 1. Soutěž probíhá v době od 2. 4. 2020 14:00 do 30. 4. 2020. 18:00
 2. Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže, s účastí v soutěži a s podmínkami ochrany osobních údajů. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 3. Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně ani s jinou emailovou adresou; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.
 4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci či rodinní příslušníci University of Applied Management ani Institute of Applied Psychology.
 5. Zadání mailu a telefonního čísla není v dotazníku povinné, chcete-li se však zúčastnit v soutěži, uvedené údaje budeme potřebovat.
 6. Ceny v soutěži jsou rozděleny na základě pořadí, v jakém návštěvník vyplní dotazník. Pořadí pro výhru jednotlivých cen je uvedeno v jejich seznamu.
 7. Výhry v soutěži budou doručeny výherci na email, který vyplnil v dotazníku.
 8. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
 9. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
 11. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžící, kteří vyplnili dotazník mimo dobu trvání soutěže.
 12. Soutěž probíhá formou losování- výherní čísla jsou 14., 49., 205.

V Brně dne 2. 4. 2020