Vyjednávání krok za krokem – Co je dobré vědět?

Obchodní jednání má svá jistá specifika. Je to vědomé hledání kompromisu, které je zakončeno společným řešením vedoucímu ke spokojenosti obou stran. Jakými způsoby lze tento proces vést ke zdárnému konci? Pokud si pokládáte tuto otázku, neváhejte se začíst a nechat se inspirovat následujícím článkem! Projdeme společně všechny fáze vyjednávání. Podíváme se na to, co je dobré vědět a v čem je možno se zdokonalovat. Nikdy není pozdě!

Připravte se

Příprava je naprostý základ. Je to osobní vklad vašeho času, který se vám vrátí v pevnější sebejistotě. Pokud se chystáte na schůzku, musíte mít jasno, s kým se setkáte, ale i v jakém kontextu se celé jednání povede. Pokud se jedná například o jednání se zástupci firmy, je přínosné vědět, čím se zabývá. Váš přehled klienta jistě potěší a vám pomůže při hledání správného konečného řešení. A samozřejmě buďte co nejblíže seznámeni s věcí, kterou budete řešit.

Pokud patříte mezi trémisty a jste z jednání nervózní, není na škodu si udělat takové „jednání na nečisto“. Udělejte si čas a najděte klidné místo, kde nebudete rušeni. Pak si vyzkoušejte zformulovat základní věty, nacvičit gesta, cokoliv, v čem jste nejistí. Můžete sami se sebou zkoušet argumentovat a připravit se tím na situace, které mohou eventuálně nastat. Udělejte si osnovu, které se můžete držet při samotném jednání. Praktická příprava je totiž k nezaplacení! Co tělo jednou zažije, to si pamatuje!

Buďte přiměření a lidští

Před tím, než je možné jednání vůbec začít je vhodné prohodit s klientem pár slov. Srovnat naladění obou stran na úroveň, kde bude možné společně jednat. Zde platí zlaté pravidlo „Všeho s mírou“. Nemluvte příliš, pusťte ke slovu i druhou stranu. Pozor na tendenci si odpovídat na vlastní otázky. Pro sblížení s klientem pokládejte i otázky na které je možno odpovědět více, než „ano“ a ne“. A co je hlavní, dejte prostor pro odpověď. Je v hodné projevit emoce, ale pozor, vždy s ohledem na profesionalitu. Zkrátka navoďte takovou atmosféru, aby se s vámi klient cítil příjemně a bezpečně. Tomu může samozřejmě jen pomoci upravený zevnějšek a oděv přiměřený situaci.

Mluvte jasně, stručně a k věci

Jednání samotné by se mělo nést v tónu přímost. Mluvte o relevantních věcech, stručně a k věci. Argumentujte, ale nezapomínejte i přijímat argumenty druhé strany. Je to zásadní pro určitou syntézu, která bez kroku přijímání nemá šanci proběhnout. Berte v potaz požadavky a argumenty protistrany a současně i váš, jako jedné ze stran. Cílem je najít způsob, jak lze obě strany propojit v konečnou spokojenost všech zúčastněných. Ve vašich návrzích by neměla být žádná ze stran znevýhodněna. Stavte na dvou stejně silných a pevných základech společný projekt!

Do jaké míry se (ne)vyplácí blafování při vyjednávání? Můžete si přečíst zde!

Věnujte pozornost závěru

Podařilo se najít společné řešení? Obrovská gratulace! Jste v poslední fázi jednání, která je plná detailů a vyžaduje vaši pozornost. Takže nepolevujte příliš! V této fázi dochází ke sjednání detailů, na základě kterých bude společné řešení proveditelné. Nezřídka dochází k sepisování smlouvy a k manipulaci s osobními údaji. Na úplný závěr tedy nikdy není na škodu vše překontrolovat. Chybka se totiž může vloudit všude a i malá chybka dokáže vyvolat velké nedorozumění. Takže v zájmu zachování dobrého obchodního vztahu je třeba každou nejasnost v co nejkratší době vyjasnit. Ptejte se a i klientovi dejte najevo, že jsou vámi jeho případné otázky vítané.

Pokud vy sami máte další typy na to, jak zlepšit schopnost vyjednávání, budeme rádi, když se o ně s námi i ostatními čtenáři podělíte v komentářích! Těšíme se na Vaše poznatky!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner