Využití karet ve firemním prostředí

Get2KnowMe® je projekt, který vznikl ve společnosti Institute of Applied Psychology. Díky němu můžete hravou formou lépe poznat sebe i druhé. Prostřednictvím tří druhů karet vás seznamuje s emocemi, hodnotami a kompetencemi daného člověka. Přiblíží vám jeho silné i slabé stránky a ukáže vám, co je pro něj v životě opravdu důležité, což vám umožní lépe mu porozumět a najít vhodný způsob, jak s ním komunikovat.

Jak to funguje v praxi? Hru můžete použít například ve své vlastní firmě, aby vám pomohla udat směr, kterým by se měla ubírat. Stanovit si základní hodnoty, na kterých ji chcete budovat, určit, jaké prostředí chcete ve své společnosti vytvořit a s jakými lidmi se na jejím chodu podílet. Pomůže vám uvědomit si, jaké vlastnosti hledáte u svých kolegů, co od nich vyžadujete a bez čeho se naopak klidně obejdete, na čem se s nimi potřebujete shodnout a k čemu chcete společně směřovat. Budete-li hledat nové spolupracovníky, díky Get2KnowMe® snáze poznáte, který z uchazečů nejlépe odpovídá vašim představám nejen po zkušenostní, ale i osobnostní stránce, zkrátka kdo zapadne do vaší koncepce i firemního kolektivu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner