Srozumitelné principy v začátku podnikání II. – Nejčastější chyby

Začátek podnikání není vůbec jednoduchou záležitostí. Obzvláště mladí lidé se do podnikání pouštějí bezhlavě a se spoustou energie. To je samozřejmě jedna z klíčových věcí, kterou musí začínající podnikatel mít. Energie a motivace k založení podniku. Motivace a energie k překonávání překážek! A že jich na cestě k úspěšnému podniku bude celá řada.

Podívejme se společně na nejčastější chyby, které mohou ohrozit začátky v podnikání:

Chyba č. 1 – Nedostatek energie, motivace a elánu

Tuto chybu jsme nastínili hned v prvním odstavci. Pokud začínající podnikatel nebude mít dostatek energie a elánu, ztratí dech hned při startu. Je to jako s během na dlouhou trať. Síly si musí rovnoměrně rozložit, aby mu vystačili až do cíle.

Chyba č. 2 – Nedostatek finančních prostředků

Největší chybou podnikatelů je domněnka, že všechno zvládnou uhradit z vlastních zdrojů. I když je v počátcích velice obtížné sehnat finanční prostředky od investorů (banky, společníci), nevzdávejte to a hledejte možnosti.  Propracujte podnikatelský plán, který zaujme investory. Během prvních let podnikání přijde ještě několik okamžiků, kdy budete muset sáhnout do vlastních zdrojů. Nechte si proto finanční rezervy!

Chyba č. 3 – Marketing je prozatím zbytečný

Omyl! Jak jinak se dovědí zákazníci o nově vznikající společnosti? Obzvláště, pokud z finančních důvodů musí podnikatel zvolit méně atraktivní lokalitu své prodejny. I když si hned nemůže podnikatel dovolit billboardy, potisk tramvají či spoty v televizi, může se zaměřit na sociální sítě, letáčky, živou reklamu v ulicích města. Marketing by měl provázet podnikání především v prvním roce po celou dobu.

Jestliže nemá podnikatel kapacity věnovat se této oblasti, může se spojit s marketingovými specialisty, kteří připraví vhodnou a dostupnou kampaň.

Chyba č. 4 – Přestává pracovat na podniku a pracuje v něm!

Zásadní chyba začínajících podnikatelů, kteří si ani nevšimli, že během prvního roku přestávají pracovat na podniku a pracuji pro podnik. Stávají se otrokem vlastního byznysu, pracují na téměř všech pozicích v podniku, od skladníka přes vedoucího výroby až po vrcholový management. Bude tato práce efektivní?

Správným řízením time managementu je možné si rozvrhnout povinnosti tak, aby bylo možné stíhat více věcí. Ještě lepší je naučit se delegování pravomocí, povinností a odpovědnosti na jiné pracovníky!

Chyba č. 5 – Nudná administrativa jde stranou

Při začátku podnikatel neví, co má dříve zařídit. Jednání s úřady, dodavateli, obchodními partnery, zákazníky…. Není možné ale zapomínat na pořádek v administrativě. Všechny smlouvy musí mít řádně uzavřeny, podepsány a založeny. Pokud podnik založilo více přátel či členů rodiny, i tam nezapomínat na nutnost smluv. Nikdy člověk neví, jaká situace v budoucnu nastane. Urovnejte si vztahy, pořádek dělá přátele!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner