Životní cyklus firmy

Velká část lidí vnímá firmu jako celek, jako fyzickou věc, která vydělává peníze. Prostředek k obživě a ekonomickému zajištění nebo jako producenta zboží. Vidíme ji jako technický objekt. To je ale velký omyl. Firma je v podstatě živý organismus. Je tvořena především lidmi a stejně jako oni se mění, vyvíjí, roste a padá. Je náchylná ke změnám a je potřeba o ni pečovat. Firma je osobnost a má svůj vlastní životní cyklus. Stejně jako člověk, může zemřít, pokud se nepečuje o její zdraví a potřeby.

Jak funguje životní cyklus takové firmy.

Na počátku každého podniku nebo firmy stojí především myšlenka a lidé, kteří ji vytvořili.

Úspěch firmy začíná dobrým nápadem. Říká se, že myšlenka má základ v hmotě a je tomu tak. Myšlenku a dobrá nápad vytvoří lidé, kteří firmu založí. Pokud je myšlenka dostatečně atraktivní a zajímavá, dokáže sdílet nadšení a odhalit příběh – má potenciál k době přitáhnout tým skvělých lidí, kteří jsou přáteli nebo se jim v průběhu zakládání a rozjezdu firmy stanou. Spojuje je stejná idea a stejné cíle. Jejich nadšení je motivuje k pokračování a žene k úspěchu. Mnohdy ve volném čase, na úkor svého osobního života, partnerství a ostatních hodnot, získají pevné vazby se svými kolegy a vše podřídí nárokům nového projektu, nové firmy. Jenže prvotní nadšený tým nestačí na vznik celé firmy. Myšlenka musí být natolik silná, aby k sobě přilákala ty správné lidi a odborníky, kteří ji mohou uvést v praxi. Myšlenka zkrátka musí mít sílu vize. V tuto chvíli přichází druhá fáze životního cyklu firmy a to je personální otázka. Abyste vybudovali firmu musíte v ní mít schopné a oddané lidi, kteří ale také potřebují péči a pocit jistoty. O tyto lidi se tedy musíte dobře starat a hýčkat si je. Nastává doba nutného zakládání personálního oddělení a firma se poprvé rozrůstá. Orientuje se na personální záležitosti a práci se svými zaměstnanci. Šíříte myšlenku, na níž byla firma založena a snažíte se předat nadšení širšímu okruhu zaměstnanců. Jeden člověk sám o sobě nic nezmůže, potřebujete aby všichni věřili ve stejnou ideu a táhli za jeden provaz.

Vše je o lidech – zaměstnanci jsou srdce firmy

Jakmile máte svůj vnitřně fungování schopný a spolehlivý tým lidí, přichází na řadu propagace myšlenku samotné i pro vaše budoucí klienty a zákazníky. Jedná se o fázi marketingovou. Úkolem této fáze a tohoto oddělení je vytvořit kolem myšlenky dostatečnou reklamu a vyleštit ji tak, aby byla dobře koukatelná a přijatelná pro širší publiku. Dodat myšlenky firmy nebo produktu atraktivitu a vzbudit v klientech chuť si ji sami vyzkoušet. Získat zájem veřejnosti. Marketing je nástrojem, který použijete, aby byla smysluplná myšlenka předána dál.

Marketing nám také zajistí finance, ty je třeba zaúčtovat vytvožit rozpočet a nastavit ceny zboží. Je čas na další rozvoj firmy a nastává fáze výroby zboží a realizace služeb. Jakmile se dostaneme do této fáze, není cesty zpět. První realizace a prodej zboží dává také prostor k okamžité zpětné vazbě a reklamacím zákazníků. Dává nám podnět ke zlepšení mechanismu tvorby, procesu provedení služby a zkvalitnění produktu. Ukazuje potřebu lépe proškolit zaměstnance, více investovat do lidských zdrojů či materiálů a upravit myšlenku poptávce trhu. Získáváme lepší výrobek. Ten představíme veřejnosti, pochlubíme se jak jsme jej zdokonalili a rozjedeme prodej ve větším množství.

Opět přichází fáze propagace, tentokrát už přímo zaměřená na kupujícího a přesně definovaná na cílovou skupinu. Reklama, která má doslova větší tah na branku. Cílem je předat výsledný produkt zákazníkům, službu klientům a docílit spokojenosti všech stran. V této fázi dosáhla myšlenka svého vrcholu, firma svého cíle a životní cyklus firmy se uzavírá. V tento okamžik se láme chleba a činí velká rozhodnutí. Pokračovat dál za stávajícího stavu a velikosti firmy nebo využít příležitost a expandovat. Zvětšit prodej, výrobu a celou firmu. Získat nové zaměstnance a nové klienty?

Kruh se uzavírá

Cyklus je uzavřený a firma má na výběr. Lidé zodpovědní za prvotní myšlenku mohou odejít a firmu nechat jejímu osudu. Mohou tak učinit až poté, co kvalitně předali své know how, myšlenku a nadšení, ale také znalosti celého procesu, který vedl až k úspěšnému prodeji a rozšíření poptávky po produktu. Pokud by dotyčná osoba odešla dřív, firma se po několika málo měsících zhroutí zevnitř. Bude jí totiž chybět to hlavní, motivovaná osoba, která udrží myšlenku podniku a bude vysílat signál k ostatním procesům i pro zbytek lidí zapojených do realizace a procesů fungování firmy. Právě tento krok předávání firmy je většinou nejrizikovější. Firma a síla myšlenky mnohdy stojí na tom nadšeném jádru, které ji založilo a pokud nedokáže správně vše předat a vysvětlit, sdílet informace, nadšení a odhodlání, pak nemá většinou firma šanci na přežití.

Zopakujme si hlavní fáze firmy:

Myšlenka a založení firmy
Personální fáze
Marketingová fáze
Zaúčtování financí z marketingu a finanční plán
Výroba a realizace produktu či služby
Propagace a předání informací o výrobku zákazníkům
Návratnost financí a rozšíření firmy
Konec cyklu, možnost odchodu zakladatelů myšlenky

Více se dozvíte zde.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner