Zrcadlení našeho ega

Zrcadlení se může projevit mnoha způsoby. Buď se snažíte napodobovat chování druhého pro to, aby si sám uvědomil, že toto chování není vhodné. Anebo vás na druhém něco hodně rozčiluje? Možná to spíše vypovídá hodně o vás.

Na druhých snadno vidíme chyby i nedostatky. Sami u sebe posoudit chyby však nedokážeme. Nemáme pro to ten správný nadhled. Zrcadlení tedy pomáhá pojmenovat vlastnosti našeho ega, a to právě prostřednictvím někoho jiného. Pokud se zaměříte na obyčejné „tlachání“, pak si všimnete, že lidé rádi mluví o těch druhých. „Viděla jsi dneska již naši kolegyni Mirku? Jaké šaty si to dneska vzala do práce? Vždyť jí jde vidět i spodní prádlo…“

Právě tímto „odsouzením“ může žena skrývat fakt, že sám si takové šaty nikdy vzít nemůže. Neboť na to nemá postavu. Pokud tedy odsuzujete něco u druhých, začněte si uvědomovat, či nemluvíte jen a pouze o vašich stinných stránkách. Možná to budou ty vlastnosti, které na sobě nechcete přijmout, schováváte je před ostatními a nemáte je rádi. Na lidovém rčení „podle sebe soudím tebe“ jistě něco bude.

Jak poznat, že jde o zrcadlení

Všímáte si na druhé osobě něčeho, co vám vadí, či vám to přímo leze na nervy? Pak o tom mluvíte, případně o tom jen přemýšlíte. Pokud se zeptáte například svých kolegů na vašeho nadřízeného, pak vám jej každý popíše jinak. Každý podle svého zrcadla.

Zrcadlení pak neprobíhá tehdy, pokud vám chování druhého nijak nevadí, i když může být jakkoli divné. Ostatní mohou toto chování odsuzovat, ale vám to nevadí.

Mohli jste se již setkat s pojmem projekce. Jedná se vlastně o totéž. Tento pojem pojmenoval poprvé Sigmund Freud v roce 1890 jako obranný mechanismus ega. Freud říkal, že člověk své vlastní negativní vlastnosti připisuje ostatním.

Zrcadlení však může být i pozitivní. Naštěstí totiž nezrcadlíme jen negativní stránky, ale také ty pozitivní. A tedy ostatní zase zrcadlí naše pozitiva. Pokud se nám na ostatních líbí nějaká pozitivní vlastnost, znamená to, že ji také máme. A právě s pozitivním zrcadlením se dá pracovat a ovládat skrze ni svůj osobní růst.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner