Zrcadlení u malých dětí aneb jiný přístup k výchově vzteklounů

Dnes se podíváme na zrcadlení u malých dětí, a jestli je vhodné využívat tuto metodu ke zvládání malých vzteklounů. Máte doma dítě, které mívá záchvaty vzteku, které nejde zastavit? Nebo takové dítě znáte či jste je viděli s jeho maminkou u lékaře, v obchodě nebo ve vlaku?

Dítě se snaží těmito záchvaty vzteků získat vše, na co si jen pomyslí. Bohužel zkrotit takové dítě nebývá lehké. Jednou z metod tedy opravdu může být zrcadlení. Napodobíte dětské chování a předvedete mu, jak hloupé to je. Ale opravdu to funguje?

Zrcadlení chce pořádný kus odvahy u rodiče, protože pokud tuto metodu chcete použít pokaždé, když se začne dítě vztekat, tak musíte i na veřejných místech – supermarkety, kina, čekárny u lékařů. Nemusíte ovšem tuto metodu využívat jen u návalů vzteku, ale i při loudání se s jídlem, odsekávání i dalších nežádoucích projevů.

Zrcadlení v takových případech je vhodnou volbou výchovné metody. Přesto je vhodné nesázet pouze na tuto kartu a k výchově přistupovat různými cestami. Jednou použijete zrcadlení, příště vysvětlení a někdy můžete dítě nechat okusit i následky svého chování.

Kdy zrcadlení použít při výchově?

Vhodná je tato metoda pro ty rodiče, kteří v klasické výchově zanedbali určitou zásadní věc. Například nedokázali přirozenou cestou u dítěte vzbudit autoritu a z dítěte se postupem času stal malý tyran. Výjimkou nejsou ani rozmazlené děti, u kterých záchvaty vzteku vidíme velmi často i na ulicích.

Velký pozor si při této metodě dejte na to, v jakém věku dítě je. Možnost využití je do 3 let věku dítěte, kdy je rodič pro něj stále ještě vzorem a učitelem. U starších dětí by mohlo zrcadlení působit nepochopení a může se prohloubit pocit zesměšňování, což ve výsledku prohlubuje nežádoucí chování.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner