Ztráta a proces truchlení jsou přirozenou součástí života

Ztráta blízkého člověka nebo práce a životních jistot jsou velmi silné změny, které způsobují psychickou krizi a je třeba se s nimi vyrovnat. Proces truchlení je přirozenou reakcí organismu a je nutné tento průběh respektovat a netlačit a nespěchat na obnovení emocionální stability dotyčného. Čas zahojí i hluboké rány.

Jedna z největších krizí a zásahů do našeho života je ztráta blízkých osob jejich úmrtním nebo rozchodem/odchodem z našeho života. Je to přirozený jev s ohledem na naše biologické dispozice. Koloběh života. Každý z nás je nucen několikrát za život se vyrovnat se smrtí milované osoby, rozchodem s nevyhovujícím partnerem nebo odchodem přátel mimo náš aktivní každodenní dosah. Pokud se váš kamarád odstěhuje tisíce kilometrů za lepší prací nebo láskou, je jisté, že i přes štěstí, které s ním sdílíte, budete pociťovat ztrátu. Lidé v našem životě se mění. Přicházejí a odcházejí. Tyto změny jsou jedním z nejzákladnějších momentů krize v naší psychické a emocionální rovnováze. Se ztrátou blízkých se vyrovnáváme procesem truchlení.

Ztráta blízké osoby vyvolává mimořádně silnou krizi organismu a truchlení jako proces hojení si doslova vynutí. Truchlení není psychická porucha, je to naprosto normální reakce. Pouze v případě, že se stane dlouhodobou záležitostí a přeroste do deprese, může se stát i patologickým jevem. Přesto truchlení samo o sobě není v žádném případě negativní jev. Bohužel velmi těžko se příznaky truchlení odlišují od deprese. Nicméně bez truchlení nemá lidská psychika velkou šanci na přijetí trvalých změn vyvolaných ztrátou a na aklimatizování se jedince v nové situaci.

Ztráta milovaného člověka zasáhne náš život, otřese jím od základů a zanechá prázdné místo. Proces truchlení je důležitý a usnadňuje zpracování nových informací a pocitů nejen dotyčného, ale také jeho okolí, které většinou tápe v přístupu a jednání z pozůstalými. Nicméně vyhýbat se zcela tématu a neprojevit soucit nebo pochopení není řešením. Tyto opatrné kroky kolem by mohly vést k izolování, nedůvěře dotyčného a jeho snaze o oddálení a vyhýbání se komunitě.

Nejen smrt blízkých je příčinou truchlení, samozřejmě existuje i mnoho dalších situací, které navodí pocit ztráty. Nejčastěji rozchod, rozvod nebo odloučení od rodičů, dětí či partnera. Ztrátu můžeme pociťovat i ve vztahu ke změně dlouholetého zaměstnání, životních hodnot a cíle nebo víry.

Změny a ztráty jsou z principu lidského života jeho nedílnou součástí a proces truchlení je tedy nepostradatelným prvkem hojení se a překonání bolesti.

Čas hojí všechny rány

Proces truchlení a přijetí změny je náročný a každý jedinec potřebuje jiné množství času, aby ztrátu přijal a posunul se dál. V dnešní uspěchané společnosti je času neustále nedostatek a spěcháme nejen na výkony a zisky, ale také na úspěšné posuny kupředu. Spěcháme i na truchlení. Jenže truchlení se nedá uspěchat, pokud nemá truchlící dostatek času, aby se vyrovnal se situací svým vlastním tempem, může vést k depresivním poruchám a stresu. Truchlení není slabost ani ztráta času. Dnešní společnost se na něj často dívá skrze prsty a nutí nás co nejrychleji se vrátit do starých kolejí a tvářit se, že je vše v pořádku a žádná změna, ztráta nebo slabost se nekoná. Truchlení je přirozené a nemělo by být vnímáno jako nežádoucí jev ve společnosti. Naopak pomáhá lidem ujasnit si hodnoty a odrazit se ode dna. Na to je potřeba čas. Uvědomění a vyrovnání se se situací. Odmítnout truchlit je  zaručenou příčinou problémů pro naši psychiku do budoucna.

Fáze truchlení

Truchlení probíhá u každého jinak a s odlišnou délkou trvání. Nicméně prvním krokem je přijetí skutečnosti a ztráty. Nastolení procesu truchlení. Celý proces byl zmapován a popsán v několika obecných fázích:

  1. šok a popření skutečnosti
  2. zloba, hněv, vzpoura
  3. vyjednávání
  4. smutek, deprese, lítost
  5. přijetí a smíření se se skutečností

Tyto základní fáze shrnují, čím si při procesu truchlení jedinec prochází a jaké emoce se u něj objevují. Pravdou je, že emoce se neobjevují vždy v dané posloupnosti, míchají se a střídají. Vždyť člověk od člověka reaguje pokaždé trochu jinak. Základní fáze pomohou odhalit probíhající proces truchlení a respektování jeho časové náročnosti. K lepšímu pochopení procesu truchlení pak pomohou praktické části rozdělení si jeho průběhu na 5 více obecných stádií přijímání zármutku a vyrovnání se s ním již v zítřejším článku.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner