Zvyšte motivaci pracovníků poskytnutím správných benefitů

Již dávno je překonána myšlenka, že zaměstnancům k pracovní motivaci stačí jejich mzda. I když někteří zaměstnavatelé stále nejsou ochotni zavést benefity pro své zaměstnance, zvyšuje se procento těch, jež sami pochopili, že motivovaný pracovník podává mnohem vyšší pracovní výkony, je produktivnější, spokojenější a tím pádem i loajálnější k firmě a svému zaměstnavateli. A porovnejte si sami náklady spojené s náborem nového pracovníka a jeho zaučením s náklady na poskytnuté benefity. Obzvláště když zvolíte takové, které jsou pro vás jako zaměstnavatele daňově uznatelné.

Škála poskytovaných benefitů je opravdu široká – od tradičních papírových stravenek, příspěvků na dopravu, týdne dovolené navíc až po takové benefity, které přináší nejen rozvoj zaměstnanci (jazykové kurzy), ale může díky nim trávit svůj volný čas (permanenty na masáže, tenis s dětmi, příspěvky na rekreační pobyty, proplacení vstupenek do divadla).

Výběr benefitů dle velikosti firmy?

Před řadou let ještě platilo, že benefity poskytují svým zaměstnancům spíše velké či nadnárodní firmy. V dnešní době však tento fakt neplatí. Naopak se zvyšuje trend poskytování benefitů u malých a středních podniků. Existuje několik rozsáhlých průzkumů, které potvrzují, že i malé firmy mohou a také poskytují zaměstnanecké výhody. Silnou skupinou výhod se v současnosti stávají právě volnočasové benefity.

Mezi základní kategorie benefitů, které jsou pro zaměstnavatele v tuzemsku daňově uznatelné, patří zdraví (masáže, aktivní odpočinek, zdravotní péče, očkování,…), rekreace (příspěvky na dovolenou, rekreační pobyty, lázně, sport a mnohé další), kultura (příspěvky na vstupenky do kin, divadel, koncerty, sportovní utkání) a vzdělávání (jazykové a odborné kurzy).

Stejné benefity pro všechny zaměstnance?

Stále převažujícím způsobem poskytování benefitů pro zaměstnance je tzv. fixní způsob. V praxi to znamená, že zaměstnavatel vybere jeden nebo více výhod, které chce svým zaměstnancům poskytnout. Výhodou tohoto způsobu je jednoduchost, přehlednost a nízké náklady spojené s administrací. Nevýhodou je různá míra motivace u jednotlivých zaměstnanců.

Pokud si vybereme například příspěvek na dopravu do práce, motivující to může být pro ty pracovníky, kteří denně za prací dojíždějí. Ale pouze pro část z nich, a to jen ty, kteří se dopravují hromadnou dopravou. Příspěvek na benzin se do tohoto druhu benefitu nezapočítává.  Pro ostatní zaměstnance je tedy tento druh benefitu zcela nevyhovující.

Moderním a flexibilním způsobem je poskytování výhod prostřednictvím cafeteria systému. Systém může mít různou podobu. Zaměstnanci mohou například za svoje pracovní výkony, zmetkovitost, spolehlivost a další metriky získávat body, které pak na konci roku mají nárok vyměnit za ty benefity, které jim nejvíce vyhovují. Po celý další rok čerpají pouze ty, které si zvolili.

Při tomto způsobu poskytování výhod pro vaše pracovníky máte zaručeno, že míra motivace u každého zaměstnance je maximální, neboť si skladbu výhod vytvoří sám.

A v průběhu roku budou zaměstnanci produktivnější a pečlivější, neboť budou chtít získat body.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner