Michal Smetana | Vzdělávání jako cesta k prosperitě

Michal Smetana, SMERO
Michal Smetana, SMERO

Jak budovat firmu, aby byla připravena i na období stagnace a ekonomického propadu? Co je klíčem k tomu, že společnost v „covidovém roce“ 2020 dosáhne rekordního obratu? Jak přesvědčit zaměstnance, že investice do vzdělávání je zcela zásadní a vede k budoucí prosperitě?  Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Michal Smetana.

Rekordní obrat v těžkých časech

Spolumajitel, výkonný i finanční ředitel, v minulosti však třeba také skladník nebo řidič. Michal Smetana, zakladatel firmy Smero, spol. s.r.o., která je dnes jedním z klíčových hráčů na trhu s kancelářskými potřebami, si při budování organizace prošel mnoha různými pozicemi. Jistě také díky těmto zkušenostem se mu od nuly povedlo vybudovat úspěšnou firmu, která i v těžkých koronavirových časech dosáhla rekordního obratu a provedla dosud největší akvizici v historii firmy – nákup ostravské společnosti Praktik Papír. Jak je možné, že se Smeru dnes tolik daří v oblasti akvizicí i růstu kmenových obchodníků?

Investice do vzdělání

Jistě není náhoda, že majitelé firmy vsadili na vzdělávání. Nejen své vlastní, hodně investují i do edukativní péče o zaměstnance. A tyto investice se rozhodně vyplácejí. Dokladem může být velmi nízká fluktuace – kupříkladu všichni vedoucí týmů jsou dlouhodobí loajální zaměstnanci, pracující ve firmě více než 10 let. Vžil se mezi nimi dokonce alternativní výklad názvu firmy jako zkratky: „Sme rodina“.

Nejen majitelé firmy, ale i manažeři z různých vrstev organizace také úspěšně prošli vzdělávacím procesem na Univerzitě aplikovaného managementu. Jaký koncept zde nalezli a jak se dlouhodobé vzdělávání promítlo do budování zaměstnanecké loajality a posílení základních firemních hodnot?  I to je jedno z témat rozhovoru, kterým se jako pověstná červená nit táhnou slova jako vzdělanost, pokora, schopnost sebereflexe. Jistě také proto poselství Michala Smetany stojí za to věnovat pozornost.

Časová osa

0:19 – Přivítání a představení hosta.
1:11 – Úspěšný rok 2020 firmy Smero.
4:53 – Hlavní důvody ekonomického úspěchu v uplynulém roce.
8:34 – Největší akvizice v historii firmy – nákup ostravské společnosti Praktik Papír.
11:19 – Strategie firmy Smero skrze akvizice i růst kmenových obchodníků.
14:23 – Koncept vzdělávání a edukativní péče ve firmě Smero.
17:08 – Vzdělávání na půdě Univerzity aplikovaného managementu.
22:28 – Role majitelů firem v rámci vzdělávání celého managementu.
26:38 – Vize budoucnosti firmy.
29:44 – Závěrečné poselství.

Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner