Vladimír Reiff | Jak vést firmy od vědomostí k dovednostem

firmy

S jakým nejčastějším problémem se Vladimír Reiff jako manažer setkává? Jaké výhody přináší dlouhodobé vzdělávání oproti krátkodobým kurzům a naopak? Jaké výzvy Vladimíra Reiffa potkaly při přechodu z obchodnické role do manažerské? Proč se firmám nedaří aplikovat poznatky z firemních školení do praxe? Škodí firmě více nedostatečná kompetence jejích pracovníků či nesprávně nastavený systém? Dnešním hostem podcastu Ryba Smrdí od Hlavy je Vladimír Reiff, konzultant v oblasti obchodu a řízení obchodu.

Časová osa:

0:00 Úvod
0:51 Představení Vladimíra Reiffa
1:42 Co vnímá Vladimír Reiff v roli manažera jako to nejobtížnější?
5:00 Krátkodobý kurz vs. dlouhodobý vzdělávací program
7:08 Manažerský přístup k nekompetentnosti v týmu
9:29 Důležitost funkčního systému
11:46 Která z rolí je pro Vladimíra Reiffa nejvýznamnější?
13:07 Manažerská zodpovědnost za trenérskou roli
14:24 V čem je pro Vladimíra Reiffa jiné být trenérem lidí?
17:38 Jak firmám pomoci od vědomostí k dovednostem?
19:10 Jak reagovat na námitky při zavádění systému ve firmě?
20:22 Poselství Vladimíra Reiffa dalším generacím
20:56 Slovo závěrem

Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner