Vize a mise: Silný základ úspěšného podnikání

Již dlouho přemýšlím nad tím, že si založím vlastní podnikání. V práci nemám perspektivu růstu, nejsem zcela spokojený a tyto negativní emoce se projevují i v mém osobním životě. Jeden z mnoha důvodů, kdy se lidé rozhodnout založit si vlastní firmu a stát se pánem svého času. Anebo spíše otrokem vlastního podnikání?

Při zakládání podniku a jeho prvotním rozběhu dělá majitel ve firmě téměř vše. Od skladníka až po manažera. Než naberete kvalitní personál, je to pochopitelné, nicméně ihned poté byste měli udělat krok stranou a zabývat se tím opravdu důležitým pro životnost vašeho podniku:

Stanovení si VIZE, MISE, CÍLŮ a STRATEGIE!

Mise, resp. poslání podniku, je samotný důvod existence organizace a její existenční záměr. Vize pak představuje konkrétní a jasné představy o budoucím stavu, které mají na rozdíl od cílů emocionální zabarvení.

 1. Vize
  Při stanovení vize můžete klidně vidět daleko do budoucna a přestavovat si váš ideál podnikání. Pobočky po celém světě, tisíce zaměstnanců, stát se monopolem v daném odvětví. To všechno je možné, nicméně k takovému postavení na trhu vede opravdu dlouhá cesta plná překážek.
 2. Cíle
  Rozpracujte si tedy tuto cestu do jednotlivých cílů. Cíl považujeme za racionální konkretizaci poslání, která ukazuje směr, představuje ideál a popisuje žádoucí stav.

  Při stanovení jednotlivých cílů se řiďte základním pravidlem SMART.
  Cíl by měl být S-specifický, M-měřitelný, A-akceptovatelný, R-reálný a T-termínovaný, neboli časově určený. Na počátku si dejte cíle lehce dosažitelné a postupně budete jejich úroveň zvyšovat a stěžovat tak jejich dosažení. Postupem času se můžete vypracovat na všechny své vize!

 3. Strategie
  Stejně jako cíle, tak i strategie by měla být určována na jednotlivých řídících stupních podniku. Tedy od nejobecnějších celopodnikových (strategických) k těm nejpodrobnějším, tedy operativní cíle i strategie.

Peter Drucker rozdělil operativní cíle na osm základních typu (marketing, inovace, zisk, fyzické zdroje, finanční zdroje, lidské zdroje, produktivita a sociální odpovědnost).

Pro životnost organizace je nesmírně důležité, aby se členové vedení shodli na společných cílech, a aby tyto cíli byli schopni přenášet na nižší úrovně vedení. V jiném případě hrozí problémy při řečení krátkodobých problémů, vnitromocenské boje oslabující morálku, existenciální nejistota firmy i rozdílná prezentace před veřejností.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Budujte silné a zdravé sebevědomí, díky kterému zvládnete jakékoliv životní obtíže.

Online kurzy osobnostního i profesního zaměření s ESSENTEE ACADEMY, které vám nově přináší essential college. Aktuálně nabízíme první kurz zdarma. Zapracuj na svém sebevědomí s našim kurzem „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže.“

banner