Vize a mise v podniku – K čemu slouží?

banner

Již dlouho přemýšlím nad tím, že si založím vlastní podnikání. V práci nemám perspektivu růstu, nejsem zcela spokojený a tyto negativní emoce se projevují i v mém osobním životě. Jeden z mnoha důvodů, kdy se lidé rozhodnout založit si vlastní firmu a stát se pánem svého času. Anebo spíše otrokem vlastního podnikání?

Při zakládání podniku a jeho prvotním rozběhu dělá majitel ve firmě téměř vše. Od skladníka až po manažera. Než naberete kvalitní personál, je to pochopitelné, nicméně ihned poté byste měli udělat krok stranou a zabývat se tím opravdu důležitým pro životnost vašeho podniku:

Stanovení si VIZE, MISE, CÍLŮ a STRATEGIE!

Mise, resp. poslání podniku, je samotný důvod existence organizace a její existenční záměr. Vize pak představuje konkrétní a jasné představy o budoucím stavu, které mají na rozdíl od cílů emocionální zabarvení.

Při stanovení vize můžete klidně vidět daleko do budoucna a přestavovat si váš ideál podnikání. Pobočky po celém světě, tisíce zaměstnanců, stát se monopolem v daném odvětví. To všechno je možné, nicméně k takovému postavení na trhu vede opravdu dlouhá cesta plná překážek.

Rozpracujte si tedy tuto cestu do jednotlivých cílů. Cíl považujeme za racionální konkretizaci poslání, která ukazuje směr, představuje ideál a popisuje žádoucí stav.

Při stanovení jednotlivých cílů se řiďte základním pravidlem SMART. Cíl by měl být S-specifický, M-měřitelný, A-akceptovatelný, R-reálný a T-termínovaný, neboli časově určený. Na počátku si dejte cíle lehce dosažitelné a postupně budete jejich úroveň zvyšovat a stěžovat tak jejich dosažení. Postupem času se můžete vypracovat na všechny své vize!

Stejně jako cíle, tak i strategie by měla být určována na jednotlivých řídících stupních podniku. Tedy od nejobecnějších celopodnikových (strategických) k těm nejpodrobnějším, tedy operativní cíle i strategie.

Peter Drucker rozdělil operativní cíle na osm základních typu (marketing, inovace, zisk, fyzické zdroje, finanční zdroje, lidské zdroje, produktivita a sociální odpovědnost).

Pro životnost organizace je nesmírně důležité, aby se členové vedení shodli na společných cílech, a aby tyto cíli byli schopni přenášet na nižší úrovně vedení. V jiném případě hrozí problémy při řečení krátkodobých problémů, vnitromocenské boje oslabující morálku, existenciální nejistota firmy i rozdílná prezentace před veřejností


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.