Pravidla pro vyplnění dotazníku a navazující soutěž

Pořadatel: University of Applied Management Inc., odštěpný závod, IČ
03732177, se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 zapsaná u MS Praha, oddíl
A, vl. 76985 a Institute of Applied Psychology, s.r.o., IČ 28299242 se sídlem Cejl
40/107, 602 00 Brno zapsaná u KS Olomouc pod spisovou značkou C 58743.

  1. Soutěž probíhá v době od 18. 12. 2020 12:00 do 10. 1. 2021. 18:00
  2. Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže, s účastí v soutěži a s podmínkami ochrany osobních údajů. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
  3. Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně ani s jinou emailovou adresou; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.
  4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci University of Applied Management ani Institute of Applied Psychology.
  5. Zadání mailu a telefonního čísla není v dotazníku povinné, chcete-li však obdržet voucher pro vyplnění psychodiagnostiky a následné zaslání výsledků, budeme vaši mailovou adresu potřebovat.
  6. Ceny v soutěži jsou rozděleny na základě pořadí, v jakém návštěvník vyplní dotazník.
  7. Voucher pro vyplnění psychodiagnostiky je zasílán na mailovou adresu uživatele do 3 pracovních dnů od vyplnění dotazníku (nejedná se o klasický jednoduchý online test, proto není možné rozeslání voucherů automatizovat.
  8. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
  9. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.