Business Leaders | Jak Petr Pacher bojuje profesním vzděláváním proti tereziánskému systému

banner

Hostem prvního dílu ze série podcastů Business Leaders je pan Petr Pacher, který založil mimo jiné Institut aplikované psychologie, psychologický portál a pobočku zahraniční univerzity University of Applied Management v Brně. Svůj smysl nalezl v rozvoji lidí skrze vzdělávání a individuální psychologický přístup. Poslechněte si inspirativní rozhovor o důležitosti vzdělávání praxí a umění být sám se sebou. Má smysl spěchat na vysokou školu bez minimální praxe? Nebo je lepší věnovat nějaký čas hledání a vyzkoušení třeba i vícero profesí, aby následné studium bylo směřováno již efektivně na tu oblast, o které jsme díky této době zjistili, že se jí chceme věnovat? Proč je studium na UAM zaměřeno na pracující posluchače?

Časová osa

0:05 Představení hosta – v čem našel své poslání
4:02 Proč se rozhodl odejít z akademického prostředí a věnovat se profesnímu vzdělávání
9:40 Jak poznat člověka a odhalit talent
13:55 Význam odpojení se od vnějšího světa a jak být sám se sebou
16:24 Co obnáší úspěšný přechod z akademické sféry do té profesní
21:37 Jak se připravit, aby vstup do praxe nebyl jako pád do ledové vody
24:48 Co spojuje studenty Univerzity aplikovaného managementu a co jim má studium dát
30:12 Plány do budoucna


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

Předchozí článekVyjednávání krok za krokem – Co je dobré vědět?
Další článekPetr Pacher | Management a leadership
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.