Business Leaders – Jak Petr Pacher bojuje profesním vzděláváním proti tereziánskému systému

Hostem prvního dílu ze série podcastů Business Leaders je pan Petr Pacher, který založil mimo jiné Institut aplikované psychologie, psychologický portál a pobočku zahraniční univerzity University of Applied Management v Brně. Svůj smysl nalezl v rozvoji lidí skrze vzdělávání a individuální psychologický přístup. Poslechněte si inspirativní rozhovor o důležitosti vzdělávání praxí a umění být sám se sebou. Má smysl spěchat na vysokou školu bez minimální praxe? Nebo je lepší věnovat nějaký čas hledání a vyzkoušení třeba i vícero profesí, aby následné studium bylo směřováno již efektivně na tu oblast, o které jsme díky této době zjistili, že se jí chceme věnovat? Proč je studium na UAM zaměřeno na pracující posluchače?

0:05 Představení hosta – v čem našel své poslání
4:02 Proč se rozhodl odejít z akademického prostředí a věnovat se profesnímu vzdělávání
9:40 Jak poznat člověka a odhalit talent
13:55 Význam odpojení se od vnějšího světa a jak být sám se sebou
16:24 Co obnáší úspěšný přechod z akademické sféry do té profesní
21:37 Jak se připravit, aby vstup do praxe nebyl jako pád do ledové vody
24:48 Co spojuje studenty Univerzity aplikovaného managementu a co jim má studium dát
30:12 Plány do budoucna

Sledujte Univerzitu aplikovaného managementu na její oficiální facebookové stránce.

Předchozí článekVyjednávání krok za krokem – co je dobré vědět?
Další článekPetr Pacher – management a leadership
Petr Pacher
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.