Petr Pacher – management a leadership

Petr Pacher, psycholog, lektor, mentor a ambasador Univerzity aplikovaného managementu se dnes blíže zabývá tématem leadershipu a otázkou pracovní svobody. Na konkrétních příkladech popisuje rozdíly mezi leadershipem a managementem a jejich aplikaci v praxi.

Zabývá se například otázkou, pokud firma využívá více direktivní styl vedení a prosperuje, opravdu zde není prostor pro změnu stylu vedení a firemní kultury? Jak dlouho může tento model vydržet? Zajímá vás, jak zvýšit svobodu na pracovišti a zároveň udržet a zvyšovat výkon? Na tyto a další otázky vám Petr Pacher odpoví v podcastu.

01:12 – Jak řídit své role, aby ta pracovní nenarušovala další oblasti našeho života, jako jsou zdraví, vztahy nebo přátelé. Jak dlouho bych měl v pracovní roli zůstat a kdy ji mohu opustit?
04:00 – Hlavní otázka: Jak skloubit management a leadership, aby to ve firmě fungovalo
07:00 – Svoboda ano, ale… aneb jak může náhlé nabytí svobody zaměstnance nejen motivovat, ale i děsit
09:38 – Systém 5 svobod – co, kde, s kým, odkud a jak budu dělat – svoboda pro každého?
11:50 – Pravidla svobody – pravidlo první: zaveďte pravidla!
14:45 – Jak zvýšit kompetentnost zaměstnanců pomocí pravidel svobody
17:35 – Shrnutí a doporučení na závěr

O čem je studium MBA?
Studium MBA Vám pomůže rozvíjet Vaši schopnost efektivně vést lidi i sebe sama k vysněnému cíli. Aby bylo pro vás studium MBA maximálně efektivní, je nutné, abyste měli svěřený tým, na kterém budete v průběhu studia aplikovat poznatky z výuky. Smyslem tohoto studijního programu není učit se suchou teorii, která je odtržena od reálného světa. Naopak, studium MBA si zakládá na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu svého času a energie tak dáváte do praktického cvičení, které jediné Vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

Předchozí článekBusiness Leaders – Jak Petr Pacher bojuje profesním vzděláváním proti tereziánskému systému
Další článekKomunikace bez předsudků?
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.