Hudba jako mocná čarodějka

Hudba provází člověka od nepaměti, od dávného křepčení pralidí kolem ohně až k velkolepým symfoniím a punkovým koncertům. Kde se však muzikálnost v člověku vzala?

Není překvapením, že nadání pro hudbu je významně ovlivněno vrozenými vlivy. Finští vědci ve své studii například poukazují na to, že muzikálnost souvisí s výskytem specifického genu. Tento gen je také zodpovědný za aktivnější sociální chování.

Hudbu lze také s nadsázkou označit za „univerzální jazyk“ – melodie a rytmy silně působí na lidské emoce a mohou také předávat informace, často navzdory našim kulturním odlišnostem. Poplašný tón sirény zalarmuje stejně Asiaty jako Evropany.

Hudba jako lék

Ne nadarmo se říká, že hudba léčí – v praxi se skutečně setkáme s tzv. muzikoterapií, kdy jsou pacientům navozovány příjemné stavy působením uklidňující hudby. Jiné formy této terapie se zaměřují na přemýšlení nad obsahem textů písní či na hudební improvizaci.

Relaxační hudba také prokazatelně zmírňuje projevy stresu u pacientů před operací. Někteří badatelé rovněž zmiňují pozitivní účinky hudby na pacienty s různými poruchami, od Alzheimerovy nemoci či demence až po schizofrenii.

Důležitou zásadou je při muzikoterapii používání hudby, která odpovídá aktuální náladě pacienta. Například pro smutného pacienta se lépe osvědčuje použití smutného hudebního podkresu, z něhož se přechází k veselejší hudbě.

Nebezpečná hudba

Hudba také dokáže vyvolat všemožné emoce, asociace a vzpomínky. Například u drogově závislých, kteří měli poslech určité hudby spojený s užíváním drogy, reprodukce takové hudby vyvolávala touhu po návykové látce.

Vojenští výzkumníci také vyvinuli zbraň, tzv. sonické dělo, která místo konvenčního střeliva používá silný proud zvukových vln. Má sloužit k uklidnění či paralyzování rozvášněného davu. Výjimečně silný zvukový ráz, který vlastně není ničím jiným než mechanickým pohybem atomů (nejčastěji vzduchu), pak dle laboratorních pokusů dokáže i zabíjet – rozkmitá atomy hmoty, včetně měkkých tkání či nervového systému do té míry, že vyvolá jejich rozsáhlé poškození.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner