Proč byste měli opouštět komfortní zónu každý den?

komfortní zóna

O komfortní zóně jste již určitě slyšeli. Je to pojem neodmyslitelně spjatý s vaším osobnostním růstem. Komfortní zóna každého z nás je různě velká a nastavená, pro každého však platí, že by měl její hranice pravidelně překračovat. Jedině cestováním za svůj komfort totiž dokážete skutečně růst. A když pochopíte, jak komfortní zóna funguje, začnete žít svůj život podle vlastních pravidel, a ne podle pravidel své komfortní zóny.

Uvnitř a vně komfortu

Všechny činnosti, kterých jste schopni, spadají do dvou kategorií – uvnitř a vně vaší komfortní zóny. Ty, které se nacházejí uvnitř, jsou pro vás jednoduché. Nevyžadují velkou námahu, vykonáváte je bez odporu. Příkladem může být sledování televize. U tak jednoduché činnosti se příliš nenadřete, váš mozek ji proto zařadil do komfortní zóny a vy už nepřemýšlíte, jestli ji budete dělat, či ne. Zkrátka ji děláte.

Činnosti mimo vaši komfortní zónu jsou naopak těžší, vyžadují přípravu a vynaložení úsilí. Zahrnují nepříjemné fyzické a psychické stavy, často se do nich musíte nutit. Neprovádíte je přirozeně. Třeba návštěva posilovny. Pokud jste člověk, který se cvičení nikdy nevěnoval, posilování pro vás v počátku bude doslova peklem. Na fyzický výkon jste doposud nebyli zvyklí. Čím dále totiž činnost leží za hranicí vaší komfortní zóny, tím větší mentální odpor k ní budete mít.

Zásadním však je, že i přes odpor, který k posilovně chováte, vám čas v ní strávený prospívá. Už po pár týdnech cvičení na sobě poznáte jeho pozitivní vliv na vaše zdraví a kondici. Jednoznačně vám přináší pozitivní výsledky, a tudíž i lepší pocit ze sebe sama. Cítíte, že se posouváte vpřed. Sledování televize vám na druhou stranu příliš nepřináší. Možná se tu a tam pobavíte, v dlouhodobém měřítku se však cítíte stále stejně. Necítíte rozdíl v tom, jaký pro vás pobyt na gauči byl před měsícem a dnes.

Co je dobré a co špatné?

Je důležité poznamenat, že mezi činnostmi uvnitř a vně vaší komfortní zóny neexistuje žádný binární vztah, který by říkal, že jedno je špatné a druhé zase dobré. Komfortní zóna není spolehlivým rádcem v tom, co pro vás je dobré a co není. Jednoduchá činnost, jako např. spánek, pro vás je zcela jistě dobrá, i když leží uvnitř vaší komfortní zóny, ale skok ze skály, který je naopak mimo váš komfort, vám určitě neprospěje.

Komfortní zóna je vlastně sobec. Je pro ni důležitá jen jedna věc – udržet vás uvnitř sebe. Daří se jí to tak, že vám průběh činností mimo komfortní zónu dokáže značně znepříjemnit. Problém však nastává tehdy, když se těmto nepříjemným stavům poddáme a necháme se vtáhnout zpět. Komfortní zóna se zmenšuje pokaždé, když nepodnikneme nic, co by nás z ní vyvedlo.

Vaše zdánlivá stagnace uvnitř komfortní zóny je tak ve skutečnosti posunem zpět. Pokud přestanete dělat věci, které vás vyvedou z komfortu ven, vaše komfortní zóna se zmenší. Činnosti, které se vám dříve dělaly snáz, se vám nyní budou zdát daleko těžší.

Možná to znáte z dovolených, na kterých jste si po dobu několika týdnů dopřáli poctivou dávku nicnedělání. Určitě si vzpomenete, jak těžký pro vás poté byl návrat do původního běhu činností. Ne, že byste to nedokázali, ale ten proces adaptace pro vás rozhodně nebyl ničím příjemným.

Na cestě k růstu

Proč byste tedy měli opouštět komfortní zónu každým dnem? Abyste se neustále posouvali vpřed. Jen tak dokážete zvyšovat své kompetence, zlepšovat své dovednosti, a držet svou komfortní zónu v růstu. Naučíte se být komfortní s činnostmi, které pro vás jsou (či dříve byly) nekomfortní. Vnímejte každý svůj výlet za hranice komfortní zóny jako cestu do neznáma. Je logické, že budete cítit strach a úzkost – vždyť děláte něco, co jste nikdy dříve nedělali. Jen tímhle způsobem ale dokážete přetvořit neznámé na známé. A hádejte, kde leží vše, co je vám známé? Ano, uvnitř vaší komfortní zóny.

Zároveň ale nezapomínejte, že komfort není tím správným ukazatelem, kterým činnostem byste se měli věnovat. K tomu potřebujete věrohodnější ukazatel. Ale jaký? Prozradím vám, že jej máte stále při sobě. Jsou jím vaše osobní hodnoty. Vždy se tedy rozhodujte na jejich základě. Položte si otázku: Jakým člověkem chci být? Jaké dovednosti se chci naučit? Jaké kompetence mě posunou blíže k mému cíli? Rozhodujte se v souladu s vašimi odpověďmi na tyto otázky. Potenciální diskomfort, který s sebou přinesou, pak neberte jako překážku, ale pouze jako vaši mentální bariéru. Koneckonců, právě ten zažívaný odpor je indikátorem toho, že se posouváte dopředu. Seznamujete se s dříve neprozkoumaným teritoriem, nabýváte nových schopností, stáváte se lepším člověkem. Čím déle budete žít svůj nový život a věnovat se činnostem, které leží za hranou vaší komfortní zóny, tím více se stanou vaší přirozeností.

Předpokladem toho, zdali budete zažívat příjemné pocity z vykonávané činnosti, je vědomí, že se posouváte směrem k vašemu cíli. Chcete být fyzicky zdatnější? Prostředkem bude posilování třikrát týdně. Je to nepříjemné? Zpočátku ano. Posouvá vás to k vašemu cíli být fit? Ano! Návštěva posilovny tak tedy stojí za překonání počátečního odporu. Pamatujte, že váš cíl bude vždy ležet za hranicí vaší komfortní zóny. Ve vašich silách je tuto hranici rozšířit až k němu. A jako bonus se budete cítit dobře a budete chtít pokračovat dále.

Výzva pro vás

Nikdy nezapomínejte, že osobní rozvoj je zejména o praxi. Závěrem článku vás proto čeká malá výzva, která vás posune mimo váš komfort a nastartuje cestu k vašemu cíli.

  1. krok: Napište pět věcí, kterých chcete v roce 2022 dosáhnout.

2. krok: Vyberte jednu z nich, která by vás posunula nejvíce ze všech.

3. krok: Výborně! Máte svůj cíl. Nyní si vytvořte plán, jak ho dosáhnout.

  1. Nastavte si termín, do kdy svého cíle dosáhnete.
  2. Vypište aktivity, které potřebujete vykonat, abyste cíle dosáhli.
  3. Seřaďte aktivity dle posloupnosti.
  4. Každý den vykonejte něco, co vás posune blíže k vašemu cíli.

Na tomto seznamu určitě nenaleznete činnosti, které vám budou příjemné. Vy už ale víte, že o tom to není. Mimo váš komfort může ležet mnohé – třeba zvednout telefon a zavolat na nové číslo. Nedělat věci na poslední chvíli. Pustit na sebe po ránu proud ledové sprchy. Vyměnit jízdu autem do práce za pěší chůzi. Je toho spousta, co vás dokáže vyvést z komfortu. Dělejte to proto každý den.

Více článků na téma osobnostního rozvoje najdete zde.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner